Komunikaty dla mieszkańców

6 lutego 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz  części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
-  wykaz nr 5/2019, ul. 1 sierpnia   (cz. dz. ew. 43/1, obręb 2-04-01)