Komunikaty dla mieszkańców

8 marca 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został wywieszony
do publicznej wiadomości wykaz  części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  wykaz  nr 17/2019, ul. 1 Sierpnia  (cz. dz. ew. 52/4 i 54, obręb 2-04-01