Komunikaty dla mieszkańców

14 maja 2019
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przy ul. Promienistej 38.

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Promienistej 38.

Prezydent m.st. Warszawy 
informuje,

że w dniu 15 kwietnia 2019r. na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl, został zamieszczony wykaz nr BM-WZ-6/2019 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Promienistej 38, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00136481/1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o powierzchni 644 m2 w obrębie 2-08-04. Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy www.eto.um.warszawa.pl.

 

Pliki do pobrania: