Komunikaty dla mieszkańców

15 maja 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  wykaz  nr 33/2019, ul  Leonidasa 36 A (dz. ew. 10, obręb 2-07-06)