Komunikaty dla mieszkańców

21 maja 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany do publicznej wiadomości wykaz udziału w nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

-  wykaz  nr 34/2019, ul  Nastrojowa  23 (udz. w dz. ew. 180, obręb 2-08-08)