Komunikaty dla mieszkańców

26 czerwca 2019
UCHWAŁA NR XXXVI/443/19 - w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XXXVI/443/19
ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021 pod nazwą:
„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

Pliki do pobrania: