Komunikaty dla mieszkańców

12 sierpnia 2019
ul. Statyczna róg ul. Materii - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Statycznej róg ul. Materii.

Prezydent m.st Warszawy informuje,
że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu niezabudowanego, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 84/1 o powierzchni 459 m2 w obrębie 2-05-07, położonego w Warszawie przy ul. Statycznej róg ul. Materii, będącego częścią nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00401738/7, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 67, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/ nieruchomosci.