Komunikaty dla mieszkańców

6 września 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nr 44/2019  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
-wykaz  nr 49/2019,  Przy Szlaku Kol. W-wa Radom ul. 1 Sierpnia   (cz. dz. ew. nr 52/1,obręb 2-04-01, cz dz. ew. nr  53, obręb 2-04-01)