Komunikaty dla mieszkańców

9 września 2019
Oddanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Oddanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nr
 46 XVI/2019 odnośnie gruntu przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności  budynków:
- wykaz  nr 46/2019,  ul. Sabały 16, 18, 20  (działka. ew. nr 145
w obrębie 2-04-03 o pow. 1.0735 ha)