Komunikaty dla mieszkańców

10 września 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informuję, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nr 44/2019  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
-wykaz  nr 50/2019,  adres nieruchomości : Al. Krakowska   (cz. dz. ew. nr 7/1,obręb 2-07-17, cz dz. ew. nr  7/3, obręb 2-07-17)