Komunikaty dla mieszkańców

25 września 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nr 51/2019  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
adres nieruchomości : Leonidasa 42,40  ( dz. ew. nr 1,3 ,obręb 2-07-06)