Komunikaty dla mieszkańców

1 października 2019
Zbycie w trybie bezprzetargowym udziału Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1/5 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Gęślarskiej 9.

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1515/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2019r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 1/5 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ul. Gęślarskiej 9.

Tekst zarządzenia dostępny na: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A45739A4-C876-4800-A20A-2B829CB63FF3,frameless.htm