Komunikaty dla mieszkańców

31 grudnia 2019
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
adres nieruchomości:
wykaz nr 59/2019  Przy Szlaku Kol. W-wa Radom ul. 1 Sierpnia (dz. ew. nr 52/1 i 53 ,obręb  2-04-01)