Komunikaty dla mieszkańców

27 stycznia 2020
konkursu ofert na najem garaży położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Ogłoszenie konkursu ofert na najem garaży położonych  na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Ogłoszenie nr 2  z dnia 27.01.2020 r. 
Termin składana ofert od 28.01.2020r. do 25.02.2020 r. do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert 25.02.2020 r. o godz. 9.00.
 

Pliki do pobrania: