Komunikaty dla mieszkańców

24 kwietnia 2020
Komunikat

Komunikat RODO – budynek mieszkalny, ul. Instalatorów 5 A

Komunikat RODO - naruszenie danych osobowych

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że 22 stycznia 2020 r. doszło do incydentu bezpieczeństwa danych osobowych, polegającego na przesłaniu informacji do nieuprawnionego odbiorcy – odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej – zawierającej numer księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Instalatorów 5 A, tj. nowopowstającego budynku mieszkalnego developera LONGBRIDGE INSTALATORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W księdze wieczystej dotyczącej tej nieruchomości, znajdują się dane osobowe osób, mających roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienie oraz przeniesienie prawa własności lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu. Dostęp do księgi wieczystej pozwala na dostęp do takich danych jak: imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców.

W wyniku podjętych przez Administratora działań naprawczych, nieuprawniony odbiorca niezwłocznie, tj. w dniu 22 stycznia 2020 r., usunął otrzymaną informację, a także pisemnie zobowiązał się do zachowania w poufności wszelkich danych, z którymi mógł się zapoznać oraz nieudostępniania ich jakimkolwiek innym osobom.

Gdyby jednak dane te w jakikolwiek sposób trafiły do osoby nieuczciwej, mogłaby ona wykorzystać je np. do wzięcia pożyczki w instytucjach poza bankowych (np. przez Internet lub telefonicznie), zawarcia umów cywilno-prawnych (np. najmu nieruchomości) lub tzw. kradzieży tożsamości (np. podrobienia dokumentów).

Obecnie nie mamy żadnych sygnałów, że dane osobowe zostały upublicznione lub wykorzystane przez osobę niepowołaną.

Zachęcamy jednak do podjęcia działań zabezpieczających przed ewentualnym nieuczciwym wykorzystaniem Państwa danych.

Co możecie Państwo zrobić?
Możecie Państwo założyć konto w systemie informacji kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej celem monitorowania prób uzyskania kredytu z wykorzystaniem konkretnych danych.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, proszę o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy - Katarzyny Kretkiewicz (adres e- mail: iod@um.warszawa.pl., tel. 22 443 30 00).

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy może również odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące:
- bezpieczeństwa Państwa danych osobowych,
- praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), 23 stycznia 2020 r. poinformowaliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych, osób wskazanych w księdze wieczystej.

Aby zapobiec wystąpieniu podobnego zdarzenia w przyszłości zobowiązaliśmy też pracowników do podwójnej weryfikacji poprawności adresatów wysyłanych pism.

Przepraszamy za zaistniałe naruszenie.

Dyrektor
Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
/Arkadiusz Kuranowski/