Komunikaty dla mieszkańców

6 maja 2020
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: 

adres nieruchomości : 
wykaz nr 9  /2020  ul. 1 Sierpnia ( dz. ew. nr 39/2 ,obręb  2-04-01, )