Komunikaty dla mieszkańców

9 lipca 2020
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rękodzielniczej 11 A

Włochy. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Warszawie przy ul. Rękodzielniczej 11 A.

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl
oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Rękodzielniczej 11A,
stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00281139/0,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27 o powierzchni 488 m2 w obrębie 2-07-11.

III przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. o godz. 11.00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości
m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 67,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00,
a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się
w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/ nieruchomosci.

Pliki do pobrania:
Linki: