Komunikaty dla mieszkańców

23 lipca 2020
Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Dzierżawa nieruchomości m.st. Warszawa położonych na terenie Dzielnicy Włochy

Informujemy, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń znajdującej się  w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został opublikowany  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
adres nieruchomości :
1. wykaz nr 14  /2020  ul. Hynka/ Radarowa 1  (część dz. ew. nr72 , obręb 2-04-04 )

2. wykaz nr 15/2020 ul. Leonidasa  ( działka ew. nr 18 z obrębu 2-07-06)