Komunikaty dla mieszkańców

21 grudnia 2020
Konkurs ofert na najem lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Włochy

Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
Ogłoszenie nr 9/2020  z dnia 21.12.2020 r.
Termin składana ofert od  22.12.2020 r. do 12.01.2021r. do godz. 14.30.
Termin otwarcia ofert 13.01.2021r. o godz. 8.30.

Pliki do pobrania: