Wydziały / Zespoły

Zespół Kadr dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 427
tel.: (+48) 22 443 42 85; 22 443 42 86
fax: (+48) 22 443 42 83

Kierownik
Katarzyna Chmielewska
tel.: (+48) 22 443 42 85
Zakres działań:
  • realizacja spraw kadrowych w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  • gospodarowanie etatami i funduszem płac w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
  • prowadzenie spraw osobowych i ewidencji.