Wydziały / Zespoły

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 216
tel.: (+48) 22 443 42 12, 22 443 42 13
fax: (+48) 22 443 42 16

Naczelnik
Marian Śnieć
Zakres działań:
  • obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji,
  • udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu,
  • kierowanie uchwał Rady Dzielnicy do właściwych jednostek,
  • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Dzielnicy,
  • prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków.