Wydziały / Zespoły

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 311-315
fax: (+48) 22 443 42 26

Naczelnik
Iwona Bielawska
tel.: (+48) 22 443 42 24
Zakres działań:
 • utrzymywanie gminnych terenów zieleni:
  • obszar Okęcie: 22 443 42 18;
  • obszar Włochy: 22 443 42 21;
  • zieleń wysoka (drzewa i krzewy): 22 443 42 18 oraz 22 443 42 21
 • utrzymywanie gminnej zieleni przyulicznej:
  • zieleń niska: 22 443 42 23;
 • utrzymywanie dróg gminnych (letnie i zimowe): 22 443 42 23
 • konserwacja gminnych zbiorników wodnych: 22 443 42 18
 • utrzymywanie placów zabaw na terenach administrowanych przez Dzielnicę: 22 443 42 17
 • porządkowanie terenów administrowanych przez Dzielnicę (w tym opróżnianie koszy ulicznych przy ulicach gminnych):
  22 443 42 23
 • ochrona zwierząt: 22 443 42 25
 • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów: 22 443 42 19
 • wydawanie decyzji o przywrócenie stosunków wodnych: 22 443 42 18
 • wydawanie decyzji na usunięcie odpadów: 22 443 42 17
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu: 22 443 42 17
 • wydawanie decyzji środowiskowych: 22 443 42 17
 • wydawanie zgłoszeń instalacji (energetycznych i technologicznych) mogącej oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia: 22 443 42 17
 • realizowanie inwestycji dotyczących urządzania zieleni (np. Fort Włochy, modernizacja terenów zieleni ze stawami Cietrzewia, itp.): 22 443 42 21 oraz 22 443 42 18
 • obsługa merytoryczna w temacie gospodarki odpadami komunalnymi:  22 443 42 29 oraz 22 443 42 28