Wydziały / Zespoły

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 413
tel.: (+48) 22 443 42 10, 22 443 42 08
fax: (+48) 22 868 63 83

Naczelnik
Wojciech Gipsiak
tel.: (+48) 22 443 42 10
Zakres działań:
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną spotkań, narad z udziałem naczelników wydziałów dla Dzielnicy i Członków Zarządu Dzielnicy,
  • organizacja pracy wydziałów dla Dzielnicy,
  • obsługa kancelaryjna,
  • przekazywanie uchwał organów Dzielnicy właściwym jednostkom,
  • wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów,
  • prowadzenie rejestru uchwał Zarządu.