Wydziały / Zespoły

Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 208, 210, 211
tel.: (+48) 22 443 43 93

Naczelnik
Joanna Czyżak
tel.: (+48) 22 443 43 91
pokój: 208
Zakres działań:
 • utrzymywanie placówek oświaty i wychowania,
 • tworzenie warunków dla działalności placówek,
 • prowadzenie ewidencji placówek, środków budżetowych i spraw kadrowych,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauk.
   
 • inicjowanie i koordynacja zadań na terenie Dzielnicy w zakresie kultury fizycznej - sportu i rekreacji,
 • wspieranie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i kontrolowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe oraz inne stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w Dzielnicy w zakresie sportu kwalifikowanego,
 • wspieranie i organizowanie lokalnych imprez sportowych - rekreacyjnych,
 • wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i promowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych oraz aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców Dzielnicy Włochy,
 • inicjowanie i realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i zdrowotnym poprzez sport i rekreację,
 • wspieranie działań promujących ideę olimpizmu i zasad fair play, współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym przy realizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
   

Magdalena Kwiatkowska, pokój 208,  tel. 4434293
Katarzyny Pietrzak, pokój 208,  tel. 4434398
Alicja Wielgo, pokój 210,  tel. 4434396
Monika Bedyńska, pokój 210,  tel. 4434397
Małgorzata Lipiec, pokój 210,  tel. 4434394

Maria Stasiak, pokój 211,  tel. 4434310 - sport
Daria Diadik, pokój 211,   tel. 4434319 - sport