Wydziały / Zespoły

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 213
tel.: (+48) 22 443 43 34, 22 443 43 30
fax: (+48) 22 443 43 33

Naczelnik
Anna Grzymała
tel.: (+48) 22 443 43 34
Zakres działań:
  • zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy,
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
  • przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy.