Wydziały / Zespoły

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

Zakres działań:
  • kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy, w zakresie skarg mieszkańców,
  • kontrolowania funkcjonowania Wydziałów dla Dzielnicy.