Wydziały / Zespoły

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 425
tel.: (+48) 22 443 42 30
fax: (+48) 22 443 42 33

p.o. Naczelnika
Marta Kopeć-Zielińska
Zakres działań:
  • administrowanie, prowadzenie zaopatrzenia i obsługa techniczne wydziałów dla Dzielnicy oraz zapewnienie funkcjonowania delegatur biur,
  • wykonywanie prac remontowych,
  • ochrona siedzib we współpracy z Biurem Ochrony,
  • wykonywanie zadań w zakresie działalności socjalnej i spraw gospodarczych.