Wydziały / Zespoły

Burmistrz
Michał Wąsowicz

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 13.00-15.30 w pok. 405, po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 405, tel. (+48) 22 443 42 00, fax (+48) 22 443 42 03.


Urodzony w 1973 r., absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW).

Ukończył Podyplomowe Studium Biznesu Międzynarodowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na UW.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w mediach lokalnych. Przez pięć lat pracował w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej w Departamencie Inwestycji oraz Obsługi Klienta Korporacyjnego.

W Urzędzie m.st. Warszawy od 2003 roku; początkowo jako Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy, a od 2005 r. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy.

Od marca 2006 r. jest Burmistrzem Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.