Wydziały / Zespoły

Zespół Informatyki dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 430
tel.: (+48) 22 443 44 00

Kierownik
Zdzisław Gruszczyński
tel.: (+48) 22 443 44 04
Zakres działań:
  • zapewnienie obsługi informatycznej wydziałów dla Dzielnicy oraz delegatur biur,
  • tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych,
  • wdrażanie nowych systemów informatycznych przyjętych w Urzędzie.