Wydziały / Zespoły

Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 229, 230, 232
tel.: (+48) 22 443 42 75, 443 42 70, 443 42 71
fax: (+48) 22 443 42 68

Kierownik
Elżbieta Koptas-Krawczyk
Zakres działań:
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej,
  • utrzymywanie dróg o charakterze lokalnym,
  • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii.