Delegatury

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 336, 337
tel.: (+48) 22 443 44 13
fax: (+48) 22 868 56 88

Kierownik
Janusz Maludziński
tel.: (+48) 22 443 44 14
Zakres działań:
  • sprawy z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zadania na rzecz obronności państwa oraz ochrona informacji niejawnych.