Konta bankowe

Al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
 

Wydział Budżetowo-Księgowy  informuje, że od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejmuje z Urzędów Dzielnic
zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z wyżej wymienionych podatków powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w COP.

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum  Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Kasa Urzędu Dzielnicy Włochy I piętro, pok. 111
 

 1. Rachunek bieżący dochodów
  Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5006
 2. Rachunek bieżący - Dochody Podatkowe
  Aktualny nr konta: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
 3. Rachunek bieżący wydatków
  Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5014
 4. Rachunek opłaty skarbowej
  Aktualny nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 5. Rachunek opłaty komunikacyjnej
  Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5065
 6. Rachunek depozytowy
  Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111
 7. Rachunek ZFŚS
  Aktualny nr konta: 33 10301508 0000 0005 5003 5162
 8. Rachunek bieżący - Dochody Niepodatkowe Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 80 10301508 0000 0005 5003 5189
 9. Rachunek bieżący - Dochody Podatkowe Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 30 10301508 0000 0005 5003 5022
 10. Rachunek bieżący - Opłata Skarbowa Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 55 10301508 0000 0005 5003 5057
 11. Rachunek bieżący - Opłata Komunikacyjna Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 11 10301508 0000 0005 5003 5073
 12. Rachunek bieżący - Wpłaty za udostępnianie danych
  Aktualny nr konta: 52 10301508 0000 0005 5003 5111
 13. Rachunek bieżący - Opłaty za Dowody Osobiste Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 74 10301508 0000 0005 5003 5103
 14. Rachunek bieżący - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
  Aktualny nr konta: 02 10301508 0000 0005 5003 5138
 15. Rachunek bieżący - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
  Aktualny nr konta: 77 10301508 0000 0005 5003 5146
 16. Rachunek bieżący - Wynagrodzenia
  Aktualny nr konta: 55 10301508 0000 0005 5003 5154
 17. Rachunek pomocniczny budżetu - dochodów
  Aktualny nr konta: 50 10301508 0000 0005 5001 7008
 18. Rachunek pomocniczny budżetu - wydatków
  Aktualny nr konta: 28 10301508 0000 0005 5001 7016
 19. Rachunek pomocniczy Budżetu - Dochody zadań zleconych
  Aktualny nr konta: 06 10301508 0000 0005 5001 7024
 20. Rachunek pomocniczy Budżetu - Sumy do Wyjaśnienia
  Aktualny nr konta: 81 10301508 0000 0005 5001 7032
 21. OPS - Dochody
  Aktualny nr konta: 70 10301508 0000 0005 5046 1005
 22. OPS - Podstawowy
  Aktualny nr konta: 48 10301508 0000 0005 5003 1013
 23. OPS - Depozyt
  Aktualny nr konta: 51 10301508 0000 0005 5003 1056
 24. OPS - ZFŚS
  Aktualny nr konta: 73 10301508 0000 0005 5003 1048
 25. OPS - Zaliczka alimentacyjna
  Aktualny nr konta: 29 10301508 0000 0005 5003 1064
 26. OPS - Dochody własne
  Aktualny nr konta: 26 10301508 0000 0005 5003 1021
 27. ZGN - Dochody
  Aktualny nr konta: 41 10301508 0000 0005 5087 3001
 28. ZGN - Wydatki
  Aktualny nr konta: 88 10301508 0000 0005 5087 3028
 29. ZGN - depozyty, czynsz
  Aktualny nr konta: 66 10301508 0000 0005 5087 3036
 30. ZGN - kaucje mieszkaniowe
  Aktualny nr konta: 44 10301508 0000 0005 5087 3044
 31. ZGN - zwroty za pilota
  Aktualny nr konta: 22 10301508 0000 0005 5087 3052
 32. ZGN - ZFŚS
  Aktualny nr konta: 69 10301508 0000 0005 5087 3079
 33. ZGN - wadium przetargowe
  Aktualny nr konta: 47 10301508 0000 0005 5087 3087
 34. ZGN - zwroty za pilota
  Aktualny nr konta: 35 10301508 0000 0005 5087 3109
 35. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Aktualny nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5243
 36. Zwrot od innych gmin z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego
  Aktualny nr konta: 58-1030-1508-0000-0005-5003-5294