Zespół Inwestycji dla Dzielnicy

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 228
tel.: (+48) 22 443 42 69
fax: (+48) 22 443 42 82

Kierownik
Michał Niziński
Zakres działań:
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej,
  • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii.