Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w kwietniu 2018 r.
 
 
 
03.04.2018 r.    godz. 16.30    Komisja Budżetu i Infrastruktury   (sala 205)
 
05.04.2018 r.    godz. 16.30    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
                                                (komisja wyjazdowa do Przedszkola nr 77 „Akademia Pana Kleksa”
                                                 przy ul. Potrzebnej 16 i Oddziału Przedszkola  nr 77
                                                „Akademia Pana Kleksa” przy ul. Ciszewskiej 7)

10.04.2018 r.    godz. 16.15    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala nr 225)

11.04.2018 r.    godz. 16.00    Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny  (sala nr 225)

16.04.2018 r.    godz. 16.30    Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 205)

16.04.2018 r.    godz. 16.15    Komisja Mieszkaniowa  (sala nr 225) - komisja odwołana
 
17.04.2018 r.    godz. 17.00    Komisja Rewizyjna (sala nr 225)
 
23.04.2018 r.    godz. 16.15    Komisja Mieszkaniowa  (sala nr 225)

26.04.2018 r.    godz. 16.30    Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 205)