Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w lipcu 2019 r.
 
 
 

02.07.2019r.  godz.16.30        Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
                                                (Komisja wyjazdowa – ul. Przemyska 18)

09.07.2019 r. godz. 17.00       Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
                                                (sala nr 205)

10.07.2019 r. godz. 17.00       Komisja Budżetu  (sala nr 225)

11.07.2019  r. godz. 17.00      Komisja Oświaty (Komisja wyjazdowa – ul. Malownicza 31A)

17.07.2019  r. godz. 16.15      Komisja Kultury i Sportu (sala 225)

29.07.2019 r. godz. 16.30       Komisja Mieszkaniowa (sala nr 433)