Terminy komisji

Terminy posiedzeń Komisji
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
sierpień 2017 rok

 

 

22.08.2017 r.      godz. 16.15       Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska (sala nr 205)
 
23.08.2017 r.      godz. 17.15      Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny (sala nr 225)
 
29.08.2017 r.      godz. 16.15      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sala nr 225)
 
23.08.2017 r.      godz. 17.15      Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny (sala nr 225)

24.08.2017 r.      godz. 16.30      Komisja Budżetu i Infrastruktury  (sala nr 205)   
 
31.08.2017 r.      godz. 16.30      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (wyjazdowa do placówek oświatowych)