Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w marcu 2019 r.
 
 

01.03.2019 r.    godz. 18.00    Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia  i Rodziny (sala nr 205)

07.03.2019 r.    godz. 16.30    Komisja Mieszkaniowa (sala nr 433)

07.03.2019 r.    godz. 18.30    Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna
                                                 (wspólne posiedzenie, sala nr 433)

08.03.2019 r.    godz. 16.30    Komisja Statutowa (sala nr 225)

11.03.2019 r.    godz. 17.15    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (sala nr 225)

12.03.2019 r.    godz. 16.15    Komisja Kultury i Sportu
                                                (Wyjazdowa – Przedszkole nr 419 ul. Ryżowa 17)

13.03.2019 r.    godz. 16.30    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (sala nr 225)

14.03.2019 r.    godz. 17.00    Komisja Oświaty (sala nr 205)

19.03.2019 r.    godz. 17.00    Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
                                                (sala nr 205)

26.03.2019 r.    godz. 17.00    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sala nr 225)