Terminy komisji

Terminy posiedzeń
Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w październiku 2017 roku


03.10.2017 r.     godz. 16.30     Komisja Rewizyjna  (sala nr 225)

04.10.2017 r.     godz. 17.00     Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny   (sala nr 225)

05.10.2017 r.     godz. 16.30     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
                                                  (komisja wyjazdowa do Przedszkola nr 419 przy ul. Ryżowej 17)

10.10.2017 r.     godz. 16.30     Komisja Budżetu i Infrastruktury  (sala nr 205)

17.10.2017 r.     godz. 16.30     Komisja Budżetu i Infrastruktury  (sala nr 205)

18.10.2017 r.     godz. 16.30     Komisja Rewizyjna  (sala nr 225)

24.10.2017 r.     godz. 16.15     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala nr 225)

25.10.2017 r.     godz. 16.30     Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 205)

 

listopad 2017

06.11.2017 r.     godz. 16.20     Komisja Mieszkaniowa   (sala nr 225)