Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w maju 2019 r.
 
 
 

06.05.2019 r. godz. 17.00  Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
                                           (sala nr 205)

07.05.2019  r. godz. 16.30  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (sala 225)

08.05.2019 r. godz. 17.30  Komisja Budżetu (sala nr 205)

09.05.2019 r. godz. 17.00  Komisja Oświaty (wyjazdowa)

10.05.2019 r. godz. 16.00  Komisja Mieszkaniowa (sala nr 433)

14.05.2019 r. godz. 16.15  Komisja Kultury i Sportu (sala 225)
   
23.05.2019 r.  godz. 17.00  Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny (sala nr 225)

28.05.2019 r. godz. 17.00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   (sala nr 225)

29.05.2019 r. godz. 17.00  Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
                                            (sala nr 205)