Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w październiku 2019 r.
 
 

08.10.2019 r.   godz. 16.30    Komisja Mieszkaniowa (sala 433) 

10.10.2019 r.   godz. 15.30    Komisja Oświaty (wyjazdowa)

15.10.2019 r.   godz. 16.15    Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
                                               (komisja wyjazdowa – Artystyczny Dom Animacji ADA,
                                                ul. ks. J. Chrościckiego 14)

16.10.2019 r.   godz. 17.00    Komisja Budżety (sala 205)

24.10.2019 r.   godz. 17.00    Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny (sala 205)
                                       
29.10.2019 r.   godz. 17.00    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala 205)

30.10.2019 r.   godz. 16.15    Komisja Kultury i Sportu (sala 205)