Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w styczniu 2018 roku
 
 
 

09.01.2018 r.       godz. 16.15      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sala nr 225)

10.01.2018 r.       godz. 17.00      Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny  (sala nr 225)

10.01.2018 r.       godz. 16.30      Komisja Rewizyjna   (sala nr 205)

11.01.2018 r.       godz. 16.30      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu   (sala nr 205)

30.01.2018 r.       godz. 16.30      Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 205)

31.01.2018 r.       godz. 16.30      Komisja Rewizyjna  (sala nr 225)