Terminy komisji

Terminy posiedzeń Komisji
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
czerwiec 2017 rok

 

 

06.06.2017 r.      godz. 16.30     Komisja Rewizyjna (sala nr 225)

07.06.2017 r.      godz. 16.30     Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny  (sala nr 225)

08.06.2017 r.      godz. 16.30     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  (sala nr 205)

27.06.2017 r.      godz. 16.15     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala nr 225)

28.06.2017 r.      godz. 16.30     Komisja Rewizyjna  (sala nr 225)

29.06.2017 r.      godz. 17.15     Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 205)