Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
we wrześniu 2018 r.
 
 
04.09.2018,  godz. 16.15   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sala nr 225)

05.09.2018,  godz. 16.30   Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny (sala nr 225)

06.09.2018,  godz. 16.30   Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (komisja wyjazdowa)

11.09.2018,  godz. 16.30   Komisja Rewizyjna (sala nr 225)
 
18.09.2018,  godz. 16.30   Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska (sla nr 205)
 
 
w październiku 2018 r
 
8.10.2018,  godz.16.15    Komisja Mieszkaniowa (sala nr 225)