Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w czerwcu 2018 r.
 
 
 
04.06.2018 r.   godz. 16.15    Komisja Mieszkaniowa  (sala nr 225)

05.06.2018 r.   godz. 16.15    Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala nr 225)

06.06.2018 r.   godz. 16.30    Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny  (sala nr 205)

07.06.2018 r.   godz. 16.30    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  (sala nr 205)

14.06.2018 r.   godz. 17.00    Komisja Rewizyjna  (sala nr 225)

21.06.2018 r.   godz. 16.30    Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  (sala nr 205)