Terminy komisji

Terminy 
posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w styczniu 2019 r.
 
 

08.01.2019 r.       godz. 16.00       Komisja Kultury i Sportu  (sala nr 225)

08.01.2019 r.       godz. 18.00       Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny  (sala nr 225)

09.01.2019 r.       godz. 16.00       Komisja Rewizyjna  (sala nr 225)

10.01.2019 r.       godz. 17.00       Komisja Oświaty  (sala nr 205)

14.01.2019 r.       godz. 17.00       Komisja Mieszkaniowa  (sala nr 225)

15.01.2019 r.       godz. 17.00       Komisja Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
                                                      (sala nr 205)

15.01.2019 r.       godz. 18.00       Komisja Budżetu  (sala nr 205)

16.01.2019 r.       godz. 16.30       Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  (sala nr 225)

16 .01.2019 r.      godz. 17.30       w sali Zarządowej Urzędu (IV piętro) będzie kontynuowane posiedzenie
                                                       Komisji Mieszkaniowej otwartej w dniu 14.01.2019 r.

22.01.2019 r.       godz. 17.00       Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (sala nr 225)