Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy Włochy oraz uchwały i stanowiska Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy Włochy
>> https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2018_2023/uchwaly_stanowiska.htm