Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy Włochy oraz uchwały i stanowiska Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.