Wybory

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

– 10 MAJA 2020 r.

 

1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. , poz. 684, z późn. zm.) >>

2.  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym >>

3. Informacje PKW:
   a) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
   b) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   c) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   d) Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
   e) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

4. Postanowienie Komisarza Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
   a) Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości przekazanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie I
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku


5. Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

6. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

7. Informacje dla Komitetów wyborczych:
    a)  Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.    ze zm.)
    b)  terminy zgłaszania do OKW
    c)  formularz zgłoszenia
    d)  tablice informacyjne 
    e)  Informacje o powoływaniu i składach Obwodowych Komisji Wyborczych
    f)  wyjaśnienia PKW dotyczące możliwości elektronicznego zgłaszania kandydatów na członków OKW
    g) informacja do Urzędu Dzielnicy Włochy do przyjmowania kandydatów na członków OKW:
        e-mail: jszczepanska@um.warszawa.pl i tel. (22) 44 34 208.
    h) postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń przez
        komitety wyborcze kandydatów do OKW

 

8. Komunikaty dla wyborców:
    a)  dopisywanie do spisu wyborców
    b)  sprawdzenie ujecia w spisie wyborców
    c)  dopisywanie do spisu wyborców osób niepełnosprawnych
    d)  informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
    e)  głosowanie przez pełnomocnika
    f)  głosowanie korespondencyjne 
    g)  głosowanie przy użyciu nakładek alfabetu Braille'a
    h)  zaświadczenia o prawie do głosowania
    i)   bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz informacja dla niepełnosprawnych
    j)   wykaz siedzib OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
    k)   informacja dla pasażerów podróżujących liniami lotniczymi o możliwości głosowania w Dzielnicy Włochy
    

9. INFORMACJE OGÓLNE:
     a)  o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych. Harmonogram I posiedzeń i szkoleń Komisji
     b)  mężowie zaufania (wzór zaświadczenia)
     c)  obserwatorzy społeczni (wzór zaświadczenia)

10. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

11. Dodatkowe informacje bieżące dot. wyborów Prezydenta RP
      a) Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych
      b) zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – uzupełnienie składu komisji
      c) zgłoszenie kandydatów na członków OKW

12. Informacja dla Mężów Zaufania