Wybory

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

– 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

I. Obwieszczenie - Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

II. Obwieszczenie - Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. , poz. 684, z późn. zm.) >>

2.  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej >>

3. Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Informacje PKW:
   a) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
   b) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   c) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych” – Dzielnica Włochy
    Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   a) Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

6. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

7. Informacje dla Komitetów wyborczych:
    a)  Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.
    b)  terminy zgłaszania do OKW
    c)  formularz zgłoszenia
    d)  tablice informacyjne

8. Komunikaty dla wyborców:
    a)  dopisywanie do spisu wyborców
    b)  dopisywanie do spisu wyborców osób niepełnosprawnych
    c)  informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
    d)  głosowanie przez pełnomocnika
    e)  głosowanie korespondencyjne
    f) głosowanie przy użyciu nakładek alfabetu Braille'a
    g) zaświadczenia o prawie do głosowania
    h)  bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz informacja dla niepełnosprawnych
    i)  wykaz siedzib OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
    j)   informacja dla pasażerów podróżujących liniami lotniczymi o możliwości głosowania w Dzielnicy Włochy
    k)  specjalistyczna usługa przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową
 

9. INFORMACJE OGÓLNE:
     a)  o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych. Harmonogram I posiedzeń i szkoleń Komisji
     b)  mężowie zaufania (wzór zaświadczenia)
     c)  obserwatorzy społeczni (wzór zaświadczenia)

10. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

11. Dodatkowe informacje bieżące dot. wyborów parlamentarnych
      a) Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych
      b) zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – uzupełnienie składu komisji
      c) zgłoszenie kandydatów na członków OKW

12. Informacja dla Mężów Zaufania