Wybory

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 26 MAJA  2019r.

Najnowsze wiadomości dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego

1. Obwieszczenie - Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania  w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku>>

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. , poz. 754, z późn. zm.)>>

3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych wraz z kalendarzem wyborczym>>

4. Informacje PKW:
     a) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego>>
     b)  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej>>
     c)  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego>>
     d)  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych>>

5. Postanowienie Komisarza Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komicji Wyborczych 

Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)>>

6. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

7. Informacje dla Komitetów wyborczych:
    a)  Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.>>
    b)  teminy zgłaszania do OKW>>
    c)  formularz zgłoszenia>>
    d)  tablice informacyjne>>

8. Komunikaty dla wyborców:
    a)  dopisywanie do spisu wyborców>>
    b)  sprawdzanie ujęcia w spisie wyborców
    c)  dopisywanie do spisu wyborców osób niepełnosprawnych>>
    d)  informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych>>
    e)  głosowanie przez pełnomocnika>>
    f)  głosowanie korespondencyjne>>
    g) głosowanie przy użyciu nakładek alfabetu Braille'a>>
    h) zaświadczenia o prawie do głosowania>>
    i)  bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz informacja dla niepełnosprawnych
    j)  wykaz siedzib OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych>>
    k) wykaz siedzib OKW  właściwych dla głosowania korespondencyjnego|
    l)  informacja dla pasażerów podróżujących liniami lotniczymi o możliwości głosowania w Dzielnicy Włochy>>


9. INFORMACJE OGÓLNE:
     a)  o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych. Harmonogram I posiedzeń i szkoleń Komisji >>
     b)  mężowie zaufania (wzór zaświadczenia)>>
     c)  obserwatorzy społeczni (wzór zaświadczenia)>>

10. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie>>

11. Dodatkowe informacje bieżące dot. wyborów parlamentarnych
      a) Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych>>
      b) zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – uzupełnienie składu komisji>>
      c) zgłoszenie kandydatów na członków OKW>>

12. Informacja dla Mężów Zaufania>>