Wybory

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

– 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

 

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

 

2) Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  wraz z kalendarzem wyborczym

3) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


4)  Informacje PKW

     a) informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

     b) informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych zagranicą i na polskich statkach morskich

     c) informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

     d) obwieszczenie OKW o kandydatach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

5)  Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

6)  Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)

7)  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (OKW)


8) Informacje dla komitetów wyborczych:

    a)  zgłaszanie kandydatów do OKW

    b)  formularz zgłoszenia

    c)  tablice informacyjne

    d) informacje dla mężów zaufania o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW w dniu 25.10.2015 r.

 

9) Komunikaty dla wyborców

    a) dopisywanie do spisu wyborców

    b) sprawdzanie ujęcia w spisie wyborców

    c)  dopisywanie do spisu wyborców osób niepełnosprawnych

    d)  głosowanie przez pełnomocnika

    e)   głosowanie korespondencyjne

    f)  głosowanie przy użyciu nakładek alfabetu Braille'a

    g)  bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz informacja dla niepełnosprawnych

    h)   wykaz siedzib OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

    i)   wykaz siedzib OKW  właściwych dla głosowania korespondencyjnego

    j)  zaświadczenia o prawie do głosowania

    k)  informacja dla pasażerów podróżujących liniami lotniczymi o możliwości głosowania w Dzielnicy Włochy

 


10) INFORMACJE OGÓLNE:

     a)  o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

     b)  mężowie zaufania (wzór zaświadczenia)

 

11) Informacje bieżące dot. wyborów do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM  https://youtu.be/7rFWptIsegA  
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)  https://youtu.be/vEzWelABjOk  
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT  https://youtu.be/lWIth5P0jqE   
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)  https://youtu.be/kbmaXGbjZE8
 

Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00). W związku z powyższym Komisja przypomnia obwodowym komisjom wyborczym o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.
Przypominamy, iż 25 października br. głosowanie odbywać sie będzie w godz. 7.00-21.00