Budżet partycypacyjny 2015

 

Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

Co to jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostają poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.

Budżet partycypacyjny w Warszawie.
W Warszawie mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015. Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie będzie mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy. Zgodnie z harmonogramem pomysły zadań będą zgłaszane w pierwszych miesiącach 2014 r., następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Dzielnicy o budżecie partycypacyjnym na 2015 rok 

Podczas czwartkowego posiedzenia w dniu 17 lipca, Zarząd Dzielnicy Włochy przeanalizował wyniki głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego na 2015 rok  Zarząd potwierdził wpisanie wszystkich zwycięskich 23 projektów, zarekomendowanych przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego, do załącznika budżetowego Dzielnicy Włochy na przyszły rok oraz zapowiedział, że rozpatrzy możliwość realizacji innych projektów, które zdobyły znaczące poparcie głosujących. 

Zdaniem członków Zarządu Dzielnicy proces budżetu partycypacyjnego we Włochach okazał się sukcesem. Mieszkańcy zgłosili 121 projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad 4400 mieszkańców Włoch. W rezultacie frekwencja w głosowaniu we Włochach była jedną z najwyższych spośród wszystkich stołecznych dzielnic i wyniosła 11,29 % (przy średniej frekwencji w Warszawie poniżej 10%). 

- Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom za pond 11% frekwencję na wyborach. Cieszymy się tak dużym zaangażowaniem w to, co dzieje się w naszej dzielnicy. Gratulujemy wnioskodawcom zwycięskich projektów. Niektóre z tych, które nie weszły do realizacji postaramy się zrealizować z bieżących środków dzielnicowych. Osobiście bardzo podobał mi się zaproponowany przez młodzież projekt skatepark’u czy kortu tenisowego. Ale na tym etapie ciężko nam cokolwiek jeszcze konkretnie obiecać. Autorów będziemy informować na bieżąco – podsumowuje Michał Wąsowicz, Burmistrz Dzielnicy Włochy.

Zwycięskie projekty

WŁOCHY - NOWE WŁOCHY

Kwota przeznaczona na obszar: 136 656,50 zł
Koszt wybranych projektów: 134 793,00 zł

Numer

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

8

Atrakcyjniejsze boiska-mniej dzieci w bramach

22 600,00 zł

488

11

Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - Etap I dokumentacja projektowa

40 000,00 zł

439

7

Świetlica - szkolny azyl

 13 345,00 zł

405

20

Mobilny Nauczyciel-mobilny uczeń-moblina szkoła  - pracownia komputerowa

44 200,00 zł

316

18

Zakup nowości do wypożyczalni nr 30

9 000,00 zł

300

21

Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego

800,00 zł

157

37

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

1 848,00 zł

152

28

Nasze kreatywne dzieci

3 000,00 zł

65

WŁOCHY - WYSOKIE OKĘCIE

Kwota przeznaczona na obszar: 136 656,50 zł
Koszt wybranych projektów: 136 247,80 zł

Numer

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

7

Remont chodnika - od 1 Sierpnia do Parku Kotańskiego

127 847,80 zł

483

5

Odtwarzacz cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących w bibliotece

   1 600,00 zł

150

12

Aktywne soboty! Udostępnienie Sali gimnastycznej SP 227 Mieszkańcom

     1 700,00 zł

139

19

Teatrzyki w bibliotece

    2 800,00 zł

121

9

Prasa ekonomiczno-prawna w bibliotece

  2 300,00 zł

74

WŁOCHY - STARE WŁOCHY

Kwota przeznaczona na obszar: 136 656,50 zł
Koszt wybranych projektów: 133 408,00 zł

Numer

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

10

Ukwiecenie okolic dworca PKP Warszawa Włochy

 31 536,00 zł

424

18

Siłownia zewnętrzna                     

70 700,00 zł

355

5

Dystrybutory zestawów jednorazowych na psie odchody

15 500,00 zł

336

3

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

672,00 zł

293

12

Zajęcia sportowe dla Mieszkańców

15 000,00 zł

218

WŁOCHY - NISKIE OKĘCIE

Kwota przeznaczona na obszar: 136 656,50 zł
Koszt wybranych projektów: 118 716,00 zł

Numer

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

3

Powiększenie świetlicy szkolnej

54 900,00 zł

222

6

Terapia dzieci i młodzieży metodą F. Wrankiego ob. IV - Niskie Okęcie

44 400,00 zł

210

2

Murale na elewacji SP 87

16 500,00 zł

150

4

Przejście dla pieszych przy bramie głównej do Distribution Park Okęcie

2 748,00 zł

94

1

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

     168,00 zł

59

___________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI GŁOSOWANIA  - projekty dla dzielnicy Włochy

Projekty w pozostałych dzielnicach: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-pierwszym-warszawskim-bud-ecie-partycypacyjnym-1

___________________________________________________________________________________________________________

LISTA PROJEKTÓW

W związu z kolejnym etapem procesu Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Włochy, prezentujemy listę projektów wraz z opisem i załącznikami, na które każdy mieszkaniec m.st. Warszawy będzie mógł oddac swój głos. Każdy tytuł projektu jest bezpośrednim linkiem do opisu itp.

Zapraszamy. Opisy dostępne są na stronie - http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/425,projekty-poddane-pod-glosowanie.html

 

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że jeżeli zdecydują się Państwo na udział w debatach prezentując swój wniosek, istnieje możliwość wcześniejszego przyjścia (około 40 minut) celem przygotowania swojego stoiska – do dyspozycji  krzesełko, stolik, ewentualnie ściana, na której będzie można umieścić dodatkowe informacje o projekcie np. w formie plakatu informacyjnego.

Jeżeli będą Państwo chcieli wygłosić ustną prezentację na temat swojego projektu (od 1 minuty do 3 w zależności od ostatecznej liczby osób, które będą chciały zabrać głos) prosimy o mailowe (gwyszynski@um.warszawa.pl) lub telefoniczne (44 34 291) zgłoszenia do godziny 14.00 w dniu spotkania.

Istnieje także ankieta ewaluacyjna procesu - prosimy o jej wypełnienie i odesłanie, bądź przyniesienie na spotkanie. Ankieta będzie także dostępna na spotkaniu.

Przebieg spotkania:
- Pierwsze 15 minut poświęcone jest sprawom organizacyjnym - wprowadzenie 
i przedstawienie zasad spotkania, losowanie kolejności prezentacji.
- W wylosowanej kolejności autorzy prezentują ustnie swoje projekty (mają na to od 1 minuty do 3 minut), przy niskiej frekwencji będzie możliwość zadawania pytań. 
- Ostatnie 40 minut pozostaje na giełdę projektów - możliwość zadania pytań projektodawcom, którzy siedzą przy indywidualnych stanowiskach.
- Zamknięcie i zachęcenie do głosowania.

JAK ZAPREZENTOWAĆ SWÓJ PROJEKT NA SPOTKANIU

Pod adresem https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/jak-zaprezentowa-sw-j-projekt-na-spotkaniu-poradnik-dla-projektodawc-w znajdą Państwo poradnik "Jak zaprezentować swój projekt na spotkaniu?". Zachęcamy do zapozania się z przygotowanymi tam materiałami. Stanowi on źródło najważniejszych wskazówek na temat tego, jak przygotować się do prezentacji swojego pomysłu w sytuacji publicznego spotkania z mieszkańcami. Podpowiada m.in. jak zaplanować wystąpienie i jak poradzić sobie z niewielką ilością czasu, którą mamy na takich spotkaniach na „porwanie słuchaczy”.

___________________________________________________________________________________________________________

Budżet partycypacyjny - spotkania dyskusyjne.

Zapraszamy na otwarte spotkania mieszkańców, dotyczące dyskusji nad projektami złożonymi w Budżecie partycypacyjnym w naszej Dzielnicy.

Terminy spotkań:

- projekty dotyczące obszaru "Wysokie Okęcie" - 2 czerwca, poniedziałek, godz. 18.00-20.00, ul. 1 Sierpnia 36a, Biblioteka Publiczna - Wypozyczalnia nr 28
- projekty dotyczące obszaru "Stare Włochy" - 3 czerwca, wtorek, godz. 18.00-20.00, ul. Cietrzewia 22a, Szkoła Podstawowa nr 94
- projekty dotyczące obszaru "Nowe Włochy" - 4 czerwca, środa, godz. 18.00-20.00, ul. ks. J. Chrościckiego 14, Artystyczny Dom Animacji ADA
- projekty dotyczące obszaru "Niskie Okęcie" - 5 czerwca, czwartek, godz. 18.00-20.00, ul. Malownicza 31, Szkoła Podstawowa nr 87

Celem spotkań jest prezentacja przez PROJEKTODAWCÓW albo ich przedstawicieli projektów wybranych pod głosowanie oraz dyskusja mieszkańców nad nimi.

LISTA PROJEKTÓW W PLIKKU .PDF DOSTĘPNA JEST TUTAJ http://ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=1403

Wybrane w głosowaniu - w okresie od 20 do 30 czerwca - projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku.

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

PLAKAT

___________________________________________________________________________________________________________

Do Dzielnicy Włochy wpłynęło 121 wniosków. 89 zostało zweryfikowanych pozytywnie!

Wnioski podległy weryfikacji formalno-finansowej, która trwała do 5 maja br.

W załączeniu prezentujemy listę wniosków wraz z ewentualnym miejscem ich realizacji.

Pliki do pobrania:
LISTA projektów z informacją o aktualnym stanie weryfikacji>>

Lista 89 pozytywnie zweryfikowanych projektów

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/wlochy_1.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Do końca czerwca zdecyduj na co chcesz wydać 500.000 w dzielnicy Włochy!

Niedawno zakończyła się formalna weryfikacja projektów złożonych w tegorocznym Budżecie partycypacyjnym. W całej Warszawie do podziału jest ponad 26 milionów złotych. Zgłoszonych zostało 2236 pomysłów w 18 dzielnicach Warszawy. Urzędnicy sprawdzili pod względem formalno-prawnym ponad 2 tys. zgłoszonych projektów oraz poprawiali ich kosztorysy. Do kolejnych etapów zostało zakwalifikowanych około 67% wszystkich złożonych projektów. Finałem kształtowania budżetu partycypacyjnego będzie trwające od 20 do 30 czerwca głosowanie mieszkańców. We Włochach do głosowania zakwalifikowało się 89 projektów.

Na czym polegała weryfikacja? Sprawdzano:

- czy wszystkie pola formularza zostały dobrze wypełnione;

- czy do projektu załączono poprawnie wypełnioną listę poparcia;

- czy teren, na którym zaproponowano realizację projektu, należy do Miasta lub jeśli w danej dzielnicy można było składać projekty na terenach nie należących do Miasta, czy dołączono zgodę właściciela terenu;

- czy projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;

- czy zakres projektu mieści się w zadaniach własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom.

Urzędnicy musieli też jeszcze raz policzyć, ile będzie kosztowała realizacja każdego projektu. Te, których wycena po urealnieniu kosztorysu przekraczała kwotę przeznaczoną na obszar, weryfikowane były negatywnie.

25 maja to data rozpoczęcia spotkań dyskusyjnych, na które może przyjść każdy zainteresowany – na spotkaniach można bliżej zapoznać się z projektami, które poddane zostaną pod głosowanie oraz porozmawiać na temat potrzeb i priorytetów w danym obszarze i dzielnicy. Spotkania odbywać się będą do 18 czerwca.

Zachęcamy do głosowania na projekty w dzielnicy Włochy. Jak to zrobić?

Ponieważ w dzielnicy Włochy budzet został podzielony na 4 obszary, wybierz obszar, na który będziesz oddawał swoje głosy. Możesz wybrać tylko jeden.

Sprawdź które projekty podobają Ci się najbardziej. Będziesz mógł wybrać maksymalnie 5 projektów, każdemu przyznając równoważny głos.

Od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r. głosuj na projekty przez Internet.

Możesz także przesłać swój głos listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r. (kartę do głosowania można ściągnąć ze stron internetowych lub pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców).

Możesz również zagłosować osobiście, przychodząc do Wydziału Obsługi Mieszkańców dzielnicy w godzinach jego pracy.

UWAGA!
Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko na 5 projektów w wybranym przez siebie obszarze!
Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz lub zagłosujesz na różne sposoby, np. elektronicznie, korespondencyjnie i osobiście, wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.
Jeżeli zagłosujesz na więcej niż 5 projektów z każdego obszaru, również Twoje głos nie będzie ważny.
Do dnia 15 lipca 2014 r. zostanie ogłoszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku!

___________________________________________________________________________________________________________

Prezentacja dot. Budżetu partycypacyjnego

 
Etapy Budżetu partycypacyjnego w Warszawie
 
1.         zgłaszanie propozycji projektów – od 20 stycznia do 10 marca 2014 r.,
2.         weryfikacja i opiniowanie formalne przez urzędy dzielnic zgłoszonych projektów – do 4 maja 2014 r.,
3.         wybór 50 projektów przez osoby, które je zgłosiły pod  głosowanie – od 11 maja do 24 maja 2014 r.,
4.         publiczna dyskusja mieszkańców nad złożonymi projektami – najpóźniej od 25 maja do 19 czerwca 2014 r.
5.         głosowanie mieszkańców na projekty – od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r.,
6.         ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji –15 lipca 2014 r.
7.         realizacja projektów – 2015 rok
 
 

Budżet partycypacyjny we Włochach.

W Dzielnicy Włochy mieszkańcy będą decydować o wydatkowaniu kwoty 546 626 mln zł, co stanowi 0,5% budżetu.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Spotkania Zespołu Budżetu partycypacyjnego:

 

06.05.2014  Przebieg ósmego spotkania 
                    lista obecności na ósmym spotkaniu

11.03.2014  Przebieg siódmego spotkania oraz raport
                   lista obecności na siódmym spotkaniu

6.02.2014  Przebieg szóstego spotkania
                   lista obecności na szóstym spotkaniu

20.01.2014  Przebieg piątego spotkania
                    lista obecności na piątym spotkaniu.

09.01.2014 Przebieg czwartego spotkania 
                   lista obecności na czwartym spotkaniu.

10.12.2013 Przebieg trzeciego spotkania  
                   lista obecności na trzecim spotkaniu.

25.11.2013 Przebieg drugiego spotkania  
                   lista obecności na drugim spotkaniu.

12.11.2013 Przebieg pierwszego spotkania  
                   lista obecności na pierwszym spotkaniu.

 

Skład Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Włochy

Regulamin pracy zespołu

Uchwała nr XCV/1272/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r.

______________________________________

Więcej o Budżecie partycypacyjnym: