Środowisko

Wybierz miesiąc:

Na stacjach komunikacyjnych (szczególnie przy al. Niepodległości) notowane są wysokie stężenia pyłów zawieszonych. Prognozuje się, że dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 szczególnie wzdłuż ruchliwych ulic również jutro (17.11.2017oraz 18.11.2017) może przekroczyć warszawski poziom ostrzegania (80 mg/m3).

więcej

Miasto opracowało pilotażowy projekt osłonowy „Zielone wsparcie”. To kolejny krok – po dotacjach na modernizację kotłowni – w celu zachęcenia mieszkańców do wymiany pieców na jeden z systemów ograniczających niską emisję.

więcej