Fundusze europejskie

         

         Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
         00-375 Warszawa
         ul. Smolna 4 
         tel. 22 443 07 80;  22 443 03 69
         e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl 
         www.europedirect.um.warszawa.pl

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Europejskie Wykłady Otwarte

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych dotyczących tematyki europejskiej.

Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, a w tym pozyskiwania środków z jej budżetu. Spotkania odbywają się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4

Informację o tematach wykładów oraz ich harmonogram znajdują państwo w  Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Europe Direct – Warszawa: www.europedirect.um.warszawa.pl  

Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ.
 
Informacje o terminach wykładów można znaleźć na stronie internetowej:
www.europedirect.um.warszawa.pl oraz www.odm.gov.pl
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Krajowy Ośrodek EFS

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, który działa jako sekcja w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znalazł nowatorski i skuteczny sposób na zachęcenie społeczności lokalnych do pozyskiwania środków z EFS. Wykorzystując potencjał organizacji pozarządowych, Krajowy Ośrodek EFS stworzył ogólnopolską sieć 49 Regionalnych Ośrodków EFS. Jest to pierwsza taka sieć w Europie.

Kontakt:

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 378 31 00
fax.: +48 22 201 97 27
www.roEFS.pl


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bezpłatne usługi miejskich punktów informacyjno-doradczych

Centrum Doradcze EURODOTACJE
Pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich
http://europa.um.warszawa.pl/

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -