Zobacz odpowiedzi

Wyszukiwanie pytań
Pytanie:


Kryteria wyszukiwania:
  • wszystkie pytania
Ilość: 44
Nowe wyszukiwanie
Lp. Data Pytanie / Odpowiedź
41. 2015-09-07 Szanowny panie Burmistrzu Wzdłuż ul. Instalatorów rośnie kilkadziesiąt kasztanowców, które są w bardzo złym stanie, z powodu zaatakowania przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Drzewa z roku na rok wyglądają coraz gorzej i grozi im uschnięcie. Czy dla uratowania tych drzew Urząd mógłby zadbać o odpowiednią ochronę, na przykład poprzez regularne grabienie liści, zabezpieczenie pni specjalną folią oraz inne działania które mogą być w tym przypadku skuteczne? Przemysław Cz.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Otrzymałem informacje z Wydziału Ochrony Środowiska, że kasztanowce rosnące w pasie zieleni wzdłuż ulicy Instalatorów, są w gestii Zarządu Oczyszczania Miasta. Sprawa zostanie skierowana do ZOM. Mamy nadzieję, że wezmą naszą sugestię pod uwagę w swoich planach.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

42. 2015-09-06 Szanowny panie Burmistrzu Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Urzędu, na miejscu lodowiska przy skwerze Kotańskiego ma powstać fontanna, co jest podobno zgodne z oczekiwaniami okolicznych mieszkańców. Przyznam, że nie spotkałam ani jednego sąsiada, który podzielałby pogląd, że czynna ok. 3 m-cy w roku fontanna jest na osiedlu pożądana. Przypuszczam też, że w tym roku fontanna już nie powstanie, ponieważ od ponad 9 m-cy nic w tym kierunku nie dzieje się na terenie, a plac, choć ogrodzony, stoi zaniedbany. Czy byłaby możliwość udostępnienia tego placu na parking samochodowy dla mieszkańców okolicznych bloków, choćby do czasu rozpoczęcia prac? Nie wymaga to żadnych nakładów ze strony Urzędu, wystarczy jedynie otwarcie bramy. Od dawna sytuacja parkingowa przy ul. 1-go sierpnia jest dramatyczna, ilość miejsc parkingowych odpowiada potrzebom lat 70-tych i zupełnie nie przystaje do współczesnych realiów. Będę bardzo wdzięczna za zainteresowanie się tą sprawą. Dziękuję. Dorota B.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

To prawda, że są plany, by na miejscu po lodowisku w Parku Kotańskiego powstała fontanna. Na tym etapie niemożliwe jest zrobienia tam miejsc parkingowych - nie ma wjazdu na teren, a robienie wjazdu plus demontaż części chodnika jest kosztownym przedsięwzięciem. Skąd fontanna? Ponieważ tak wypowiedzieli się mieszkańcy okolicznych budynków poprzez Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych. W roku obecnym z braku środków ta inwestycja nie będzie tam realizowana. W razie jakichkolwiek więcej pytań, proszę o kontakt - 22 44 34 300, email - jkowaliszyn@um.warszawa.pl

Jerzy Kowaliszyn - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

43. 2015-08-27 Szanowny Panie Burmistrzu w okolicach ul. Instalatorów powstają 2 duże osiedla mieszkaniowe Nowy Raków już zamieszkiwane na 2 tyś mieszkań oraz Active City na Instalatorów 5. Moje pytanie dotyczy modernizacji ulic Instalatorów oraz Szybkiej tak aby sprawnie można dotrzeć do Alei Jerozolimskich również autobusem oraz pieszo poprzez wykonanie chodników na ul. Szybkiej. W jakim terminie można się spodziewać położenia kładki łączącej ul. Drawska z instalatorów nad torami? Te inwestycje będą niezbędne z uwagi na fakt, że nie każdy chce w Warszawie poruszać się włąsnym samochodem. Pozdrawiam Anna M.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Otrzymałem informacje od Naczelnik Zespołu Infrastruktury, pani Elżbiety Koptas-Krawczyk, że w ramach prowadzonej  przez Urząd Dzielnicy korespondencji z zarządcą ulicy Instalatorów, otrzymaliśmy do wiadomości  pismo ZDM skierowane do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, z prośbą o opracowanie zgodnie z zasadami określonymi  w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy z 2011 roku. wniosku inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy ul. Instalatorów i ul. Równoległej (obie ulice są ulicami powiatowymi w zarządzie ZDM) .

W swoim uzasadnieniu ZDM informuje ZMiD, że budowa ciągu tych ulic usprawni komunikację w rejonie powstających tu  osiedli mieszkaniowych.
Co do ulicy Szybkiej informujemy, że ulica ta nie stanowi drogi publicznej, jest jedynie drogą wewnętrzną zlokalizowaną na terenie kolejowym, wykonaną w celu połączenia ulicy Instalatorów poprzez  Al. Jerozolimskie z Dzielnicą Ursus. Droga ta nie posiada ani parametrów, ani nośności wymaganej dla dróg publicznych.
Ewentualna budowa chodników wzdłuż  istniejącej nawierzchni wiązałaby się z wykupem dodatkowych gruntów oraz pozyskaniem z kasy miasta środków  na tego rodzaju zadanie inwestycyjne (wykup gruntu, projekt i prace budowlane).  
Sprawa budowy kładki łączącej ul. Drawską z ul. Instalatorów, czyli łączącej dwie dzielnice, stanowi rozwiązanie będące w kompetencji  ZMiD, jako elementu związanego z rozwiązaniami technicznymi przebudowy ul. Instalatorów. 

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

44. 2015-08-26 Czy, a jeśli tak to jakie działania podejmuje Urząd Dzielnicy w celu doprowadzenia kanalizacji na ul. Serwituty? Czy współpracuje w tej sprawie z MPWiK? Czy i na kiedy Urząd przewiduje ucywilizowanie tej "ulicy" (obecnie płyt monowskich), tj. poprowadzenie normalnej ulicy z chodnikiem, progami zwalniającymi itp? Anna G.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Otrzymałem informacje od Naczelnik Zespołu Infrastruktury, pani Elżbiety Koptas-Krawczyk, że zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2022” MPWiK m.st. Warszawy, budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Serwituty odc. Jutrzenki-Działkowa, wraz z budową pompowni ścieków Dn 0,2/0,315 L ca 540 m, została zaplanowana na 2018 rok. Po wybudowaniu ww. kanału sanitarnego przez MPWiK Dzielnica podejmie działania związane z modernizacją ul. Serwituty.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy