Harcerze

Hufiec ZHP Warszawa-Ursus im. M. Bema
swoim zasięgiem obejmuje działania z obszaru
Starych i Nowych Włoch oraz dzielnicy Ursus.


Dzieci i młodzież oraz seniorzy z tego obszaru dzielnicy Włochy zrzeszone są w trzech środowiskach;
- Szczep 136 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Zarzewie” działający przy Szkole Podstawowej Nr 94 oraz Gimnazjum
   Nr 112, więcej informacji na stronie, www.zarzewie.pl,
- 40 Wielopoziomowa Warszawska Drużyna Harcerska „Czarna” im. phm. Mieczysława Bema działająca przy Zespole Szkół przy
   ul. Promienistej 12a, 
- Harcerski Krąg Seniora „Włochy” im. hm. Eugeniusza Janca również działający przy Zespole Szkół przy ul. Promienistej 12a


Dane kontaktowe:
Hufiec ZHP Warszawa-Ursus im. hm. Mieczysława Bema
ul. Adamieckiego 1, skr. poczt. 43,
02-495 Warszawa,
www.ursus.zhp.info
e-mail: hufiec@ursus.zhp.info,

                                                                                                                                           Czuwaj!

                                                                                                                                                              hm. Paweł Chempiński
                                                                                                                                                              Komendant Hufca