Patronat Burmistrza

Patronat Burmistrza Dzielnicy Włochy

Zasady udzielania patronatu nad imprezami i wydarzeniami przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Michała Wąsowicza.

Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które odbędą się w dzielnicy Włochy. Powinny to być przedsięwzięcia ogólnodostępne, w których udział jest bezpłatny.

Do uzyskania patronatu niezbędne jest:

1. Podanie podstawowych informacji o imprezie/wydarzeniu:

nazwa
data
organizator i współorganizatorzy
miejsce
szacowana liczba uczestników
krótki opis
źródło finansowania
inni patroni
dane osoby do kontaktu
 

2. Organizatorzy wydarzenia/imprezy objętej patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy są zobowiązani do:

- umieszczenia na wszelkich materiałach promocyjnych logo Dzielnicy Włochy i uzyskania akceptacji projektu materiałów promujących wydarzenie/imprezę w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Włochy;
- przesłania drogą elektroniczną na adres Zespołu Promocji: dokumentacji zdjęciowej oraz krótkiej relacji z wydarzenia/imprezy, w terminie do 3 dni po jego zakończeniu w celu umieszczenia tego materiału na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy, na profilu dzielnicy na FaceBooku oraz i/lub w Biuletynie Dzielnicy Włochy.