Świadczenia 500+ oraz 300+

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

_____________________________________________________________________________________________________________

NOWE dokumenty do pobrania:

1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 500 + 

2.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 300+

3.  Załacznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

4.  RODO- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5.  Terminy składania wniosków do nowego okresu 2019/20

 

Terminy składania wniosków od OKRESU ZASIŁKOWEGO 2019/2020

Świadczenia rodzinne: okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I KOMPLETU DOKUMENTÓW

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Od 01.07. elektronicznie (bank, Empatia);

od 01.08. papierowo  do 31.08.2019   

Do 30.11.2019 r.

Od 01.09. do 31.10.2019 r.

Do 31.12.2019 r.

Od 01.11. do 31.12.2019 r.

Do 28.02.2020 r.

 

Fundusz alimentacyjny: okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I KOMPLETU DOKUMENTÓW

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Od 01.07. elektronicznie (bank, Empatia);

od 01.08. papierowo  do 31.08.2019 r.   

Do 31.10.2019 r.

Od 01.09. do 30.09.2019 r.

Do 30.11.2019 r.

Od 01.10. do 31.10.2019 r.

Do 31.12.2019 r.

Od 01.11. do 30.11.2019 r.

Do 31.01.2020 r.

Od  01.12 do 31.01.2019 r.

Do 28.02.2020 r.

 

500 plus: okres zasiłkowy od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I KOMPLETU DOKUMENTÓW

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Od 01.07. elektronicznie (bank, Empatia);

od 01.08. papierowo  do 31.08.2019 r.   

Do 31.10.2019 r.

Od 01.09. do 30.09.2019 r.

Do 30.11.2019 r.

Od 01.10. do 31.10.2019 r.

Do 31.12.2019 r.

Od 01.11. do 30.11.2019 r.

Do 31.01.2020 r.

Od  01.12.2019 r. do 31.01.2020 r.

Do 29.02.2020 r.


300 plus tzw. „dobry start”: jednorazowe świadczenie

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU I KOMPLETU DOKUMENTÓW

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Od 01.07. elektronicznie (bank, Empatia);

od 01.08. papierowo  do 31.08.2019 r.   

Do 30.09.2019 r.

Od 01.09. do 30.09.2019 r.

W terminie dwóch miesięcy od złożenia kompletu dokumentów

Od 01.10. do 31.10.2019 r.

Od 01.11. do 30.11.2019 r.

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

W Dzielnicy Włochy wnioski można składać w:

Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257

pn., godz. 8-18
wt.-pt., godz. 8-16

_____________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie informacje dostępne są na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/

http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie

_____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZENIA

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowe go i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w przypadku Warszawy – w dzielnicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym we wniosku. Jeżeli osoba otrzymująca świadczenie przeprowadzi się do innego miasta, powinna powiadomić jednostkę, która wypłacała dotychczas świadczenie o zmianie miejsca zamieszkania i złożyć nowy wniosek w nowym miejscu zamieszkania.

O szczegółach dotyczących programu Rodzina 500 plus oraz praktycznych informacjach dotyczących wypłacania świadczenia będziemy informować na bieżąco.