Świadczenia 500 plus

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

_____________________________________________________________________________________________________________

NOWE dokumenty do pobrania:

1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 500 + NOWY

2  Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu do 500 +

3. Oświadczenie o gospodarstwie rolnym do 500 +

4. Oświadczenie o składkach zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia z ZUSu

5. Terminy składania wniosków do nowego okresu 2018/19

6. Nowe terminy wypłat świadczeń

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

W Dzielnicy Włochy wnioski można składać w:

Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257

pn., godz. 8-18
wt.-pt., godz. 8-16

_____________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie informacje dostępne są na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/

http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie

_____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZENIA

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowe go i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w przypadku Warszawy – w dzielnicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym we wniosku. Jeżeli osoba otrzymująca świadczenie przeprowadzi się do innego miasta, powinna powiadomić jednostkę, która wypłacała dotychczas świadczenie o zmianie miejsca zamieszkania i złożyć nowy wniosek w nowym miejscu zamieszkania.

O szczegółach dotyczących programu Rodzina 500 plus oraz praktycznych informacjach dotyczących wypłacania świadczenia będziemy informować na bieżąco.