Świadczenia 500 plus

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.
 

_____________________________________________________________________________________________________________

https://kreator500plus.um.warszawa.pl/  - elektroniczny kreator wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. Rodzina 500+

_____________________________________________________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania:

1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 500 + (doc)

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym do 500 +

3. Oświadczenie o ryczałcie do 500 +

4. Oświadczenie o gospodarstwie rolnym do 500 +

5. Skrócony informator dla rodzin

6. Ulotka 500+ krok po kroku

_____________________________________________________________________________________________________________

W Dzielnicy Włochy wnioski można składać w:

Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257

pn., godz. 8-18
wt.-pt., godz. 8-16
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie informacje dostępne są na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/

http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie

_____________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE NA TEMAT ŚWIADCZENIA

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowe go i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe (rodzice znajdujący się w kolejnych związkach, posiadający dzieci także z po przednich związków), rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w przypadku Warszawy – w dzielnicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z miejscem zamieszkania wskazanym we wniosku. Jeżeli osoba otrzymująca świadczenie przeprowadzi się do innego miasta, powinna powiadomić jednostkę, która wypłacała dotychczas świadczenie o zmianie miejsca zamieszkania i złożyć nowy wniosek w nowym miejscu zamieszkania.

O szczegółach dotyczących programu Rodzina 500 plus oraz praktycznych informacjach dotyczących wypłacania świadczenia będziemy informować na bieżąco.