Co słychać we włochowskich placówkach oświatowych

Wybierz miesiąc:

W związku z rozpoczynającym się procesem rekrutacji do warszawskich szkół i przedszkoli informujemy, że wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy w zakładce „dla ucznia i rodzica  - rekrutacja”

więcej

Głównym celem pracy z gimnazjalistami w tym roku szkolnym jest badanie związane z rozpoznaniem przekonań, wiedzy i potrzeb dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Inne, równie ważne cele to zapoznanie ze zmianami modelu kształcenia zawodowego w nowym systemie edukacji  poprzez bezpośrednie spotkania w klasie z uczniami, wychowawcami  oraz zaprezentowanie oferty poradni.

więcej

Od trzech lat w szkole prowadzimy innowacyjny program „Asy podniebnych przestworzy”. Jest on przeznaczony dla uczniów zainteresowanych lotnictwem i pracą służb mundurowych. W tej chwili w programie biorą udział  dwie klasy gimnazjalne – 3c i 2c oraz jedna klasa SP – 7a.

więcej

Jednym z głównych celów edukacji wczesnoszkolnej jest rozwijanie postawy twórczej u dziecka. Służy temu ekspresja twórcza. Szeroko pojęta ekspresja twórcza to umiejętność wyrażania się w sztuce dramatycznej, tańcu, śpiewie, literaturze, muzyce.

więcej

Od września na terenie szkoły działa koło przyrodniczo – eksperymentalne. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. Uczniowie klas II zainteresowani tematyką przyrodniczą mają możliwość pogłębienia swoich wiadomości, oraz mogą wykazać się swoimi umiejętnościami.

więcej
Laboratorium ciemności
12 marca 2018

22 lutego dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 359 wybrały się na warsztaty pt. „Laboratorium ciemności”, które odbywały się w Instytucie Tyflologicznym.

więcej
Dzień Babci i Dziadka
12 marca 2018

Dnia 14 lutego 2018r.  w Szkole Podstawowej nr 359 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

więcej
Na ludowa nutę
1 marca 2018

20 lutego 2018 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36a odbył się V Warszawski Przegląd Taneczny „Na ludową nutę”, zorganizowany przy współpracy Urzędu Dzielnicy Włochy, Domu Kultury Włochy oraz Przedszkola nr 313.

więcej