Zarządzanie kryzysowe

Telefony alarmowe i informacyjne na terenie m.st. Warszawy

 

Europejski numer alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Straż Miejska

986

  • SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych

723 986 112

Służba Dyżurna
Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

196 56

443-01-12

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

987

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie energetyczne

 

  • Wszystkie dzielnice (oprócz Wesołej)

22 821 31 31

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

994

TOURIST EMERGENCY HELPLINE

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów

(w godz. 8.00 – 18.00 przez cały rok,

w godz. 8.00 – 20.00 od 1 czerwca do 30 września)

22 278 77 77

608 599 999

Informacja o numerach telefonów

118-913

 

Ważne informacje:

-  dot. zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarzadzanie-kryzysowe,

- „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń": http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarz%C4%85dzanie-kryzysowe/poradnik-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w,

- informacja o sygnałach alarmowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4850/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2013 r.  http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2013/sierpien/4850_2013.htm