Ważne informacje

Dane adresowe jednostek właściwych terytorialnie:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Zespół Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: (22) 443 44 14; (22) 443 44 10
fax: (22) 868 56 88.

wlochy.bbizk@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl


Komisariat Policji Warszawa Włochy
ul. Komitet Obrony Robotników 57
02-146 Warszawa
tel.: (22) 603-26-20, (22) 603-26-21
fax: (22) 603-63-77
e-mail: dyzurny.kp-wlochy@ksp.policja.gov.pl
link do dzielnicowych:
http://ochota.policja.waw.pl/r3/komenda/nasi/63975,Warszawa-Wlochy.html


Straż Miejska m.st. Warszawy
III Oddział Terenowy
ul. Przemyska 18
02-361 Warszawa
Tel. alarmowy: 986
fax: (22) 883-40-48
e-mail: ot3@strazmiejska.waw.pl
link do strony internetowej:
http://www.strazmiejska.waw.pl/struktura/pion-prewencji/iii-oddzial-terenowy.html

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób przyjęty na danym terenie (w szczególności na terenie szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają uczniowie podlegający kwalifikacji).
Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Na podstawie §2 i §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), w 2019 r. kwalifikacja wojskowa na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia.
Kwalifikacji wojskowej podlegają:
> mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
> mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej;
> osoby urodzone w latach 1998-1999, uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
> kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania kwalifikacji w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
> osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie   od posiadanych kwalifikacji  i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 (dla dzielnicy Włochy) mieści się w budynku Administracji osiedla „Gorlicka" Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota" przy ul. Gorlickiej 1, 02-130 Warszawa, tel. 519-047-343.

Czas pracy komisji dla dzielnicy Włochy w dniach: 27 luty - 6 marca 2019 r. w godz. 9.00-12.00.
Telefon kontaktowy w sprawie kwalifikacji: 22-443-44-11, 22-443-44-14.

Informacje szczegółowe o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku pod linkiem:
https://wkuwarszawa-ochota.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-01-17b-obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czad atakuje głównie jesienno-zimową porą

Gdy temperatura za oknem spada, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Bardzo często dochodzi do nich z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym okresie wzrasta również liczna zatruć tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem.

Tlenek węgla, zwanym potocznie czadem  jest niewidoczny, nie ma smaku, ani zapachu. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób, a ponad dwa tysiące ulega zatruciu.

W większości przypadków przyczyną zatrucia czadem są niedrożna wentylacja pomieszczeń, niesprawne przewody kominowe w budynków, a także niesprawne lub wadliwe urządzenia grzewcze i ich niewłaściwa eksploatacja. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia czadem należy przeprowadzać regularne kontrole szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu systematycznie sprawdzać ciąg  powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich zaklejać lub zasłaniać. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić, czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.

Warto także często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnienie okien. Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem takich jak bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Więcej informacji: http://warszawa-straz.pl/index.php/aktualnosci/6145-kampania-spoleczna-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

SPOT>>

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAŻAJ NA SWÓJ ROWER

Rozpoczął się sezon rowerowy. Należy się więc spodziewać rosnącej aktywności złodziei jednośladów. Ci tylko czekają na chwilę nieuwagi bądź niewłaściwe zabezpieczenie roweru.
Najwięcej jednośladów ginie sprzed sklepów, szkół, przydomowych ogródków, garaży, balkonów oraz piwnic. Wiele z nich kradzionych jest bez trudu, gdyż w ogóle nie są zabezpieczone. Powiedzenie „okazja czyni złodzieja”, w tym wypadku bardzo się potwierdza. Właściciel pozostawiając niezabezpieczony rower, zwłaszcza droższy, musi mieć świadomość, że nie wszyscy ludzie są uczciwi, a złodziej wykorzysta każde ułatwienie. Więc warto utrudnić złodziejom pracę, stawiając na fachowe zabezpieczenia jednośladów.
Można skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Im więcej czasu i kłopotu zabierze złodziejowi kradzież, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower.

Rower można też oznakować.

Być może to najskuteczniejszy sposób na złodziei. Wszyscy mieszkańcy naszej dzielnicy, którzy chcą oznakować rowery mogą to uczynić w Komisariacie Policji Warszawa Włochy mieszczącym się przy ul. Komitetu Obrony Robotników 57 po uprzednim kontakcie telefonicznym: (22) 846 85 56; 603-26-20.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etap rejonowy VII edycji konkursu pn.: „Policjanci są wśród nas”

Finał etapu rejonowego VII edycji konkursu pn.: „Policjanci są wśród nas” przeprowadzony został wśród uczniów szkół podstawowych z Dzielnic Włochy i Ochota.