Budżet partycypacyjny 2018

Projekty dopuszone do głosowania >>

Projekty zweryfikowane negatywnie lub wycofane przez autora >>

____________________________________________________________________________________________________________

Spotkania Zespołu BP 2018 dot. weryfikacji projaktów BP 2018
- czwartek 20.04.2017 o godz.17.30, sala nr 205, II piętro,
- środa 26.04.2017 o godz. 17.30, sala nr 205, II piętro.

____________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIA DYSKUSYJNE - WYSOKIE OKĘCIE

____________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIA DYSKUSYJNE - STARE WŁOCHY

 

SPOTKANIA DYSKUSYJNE - NISKIE OKĘCIE

____________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIA DYSKUSYJNE - NOWE WŁOCHY

____________________________________________________________________________________________________________

REKORDOWA LICZBA PROJEKTÓW W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM!

W 4. edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy dzielnicy Włochy zgłosili 117 projektów. 
To nowy rekord, który pokazuje, że budżet partycypacyjny cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a mieszkańcy chętnie partycypują w dzielnicowych wydatkach.   

Dużo projektów dotyczy terenów zielonych w naszej dzielnicy, rekreacji i wypoczynku, kultury. czy aktywności sportowej. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na bezpieczeństwo zgłaszając pomysły z zakresu budowy lub remontu chodników czy oświetlenia. Jest też kilka projektów nawiązujących do ostatnich, palących problemów Warszawy, czyli smogu.

Projekty można przegłądać TUTAJ.

Wszystkie wnioski trafią teraz do weryfikacji najpierw ogólnej (koordynator ds. budżetu partycypacyjnego sprawdzi czy nie ma braków formalnych), a następnie do szczegółowej, podczas której urzędnicy sprawdzą projekty pod kątem merytorycznym, prawnym, własnościowym i kosztorysowym.

W trakcie weryfikacji odbędą się spotkania projektodawców z mieszkańcami, czyli "publiczne dyskusje", podczas których będzie można bezpośrednio wymienić się uwagami. Cały czas pod każym z projektów otwarte jest forum, gdzie można przesyłać swoje komentarze.

O terminach spotkań z projektodawcami będziemy informowac na bieżąco w zakładce Budżet partycypacyjny lub na facebook'u na profilu Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Włochy.

____________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Przypominamy o na kojenym Maratonie pisania wniosków sobotę 21.01.2017.
Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Włochy al. Krakowska 257, hol na parterze, godz. od 10.00- 15.00

____________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Przypominamy o Maratonach pisania wniosków (dwa miejsca) w sobotę 14.01.2017.
W szkołach na ul. Solipskiej 17/19 i na ul. Promienistej 12a w godz. od 10.00- 15.00
Zapraszamy ____________________________________________________________________________________________________________

Zbliża się dzień posiedzenia naszego Zespołu BP 2018.
Zaplanowaliśmy go na wtorek 17.01.2017 o godz.17.30.
Zapraszam do sali 433 na IV piętrze.

____________________________________________________________________________________________________________

Zgłoś pomysł do budżetu partycypacyjnego 2018!

Miasto zrealizowało setki pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje kolejne. Powstają nowe place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe i miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nasadzenia zieleni. Organizowane są potańcówki, kina plenerowe, a także zajęcia w domach kultury.

Pomysły zostały zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Warszawy w poprzednich edycjach. Teraz Ty również możesz zgłosić swój pomysł do budżetu partycypacyjnego. Wiesz najlepiej, co jest dobre, a czego jeszcze brakuje w Twojej okolicy, co należy zmienić lub poprawić.

 

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ?

Wypełnij formularz przez Internet. Zaloguj się na swoje konto na stronie (lub załóż nowe konto, jeśli jeszcze nie posiadasz). 

Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Możesz go pobrać ze strony lub otrzymać wydrukowany w Twoim urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz (osobiście albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2018”).

 

TERMINY ZGŁASZANIA

Formularz możesz zgłosić od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz do 23 stycznia 2017 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

JAKIE POMYSŁY MOGĘ ZGŁOSIĆ?

Masz naprawdę bardzo duże możliwości działania. Możesz zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską, a także działania interdyscyplinarne.

 

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ?

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

1. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. 

2. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój pomysł. Sprawdź, jakie obszary są dostępne w danej dzielnicy.

3. Zastanów się nad charakterem pomysłu. Czy jest to pomysł lokalny i odpowiada na potrzeby mieszkańców tylko konkretnego obszaru? Czy może jest to pomysł ogólnodzielnicowy, z którego korzystać będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

4. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. W takim wypadku do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.

5. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój pomysł. Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły na stronie internetowej.

6. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji pomysłu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach? Szczegółowe kryteria znajdziesz na stronie dzielnicy.

7. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji.

8. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma on znaczenie dla dzielnicy lub lokalnej społeczności.

9. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. 

Sprawdź kwotę na realizację pomysłów w wybranej dzielnicy lub obszarze. Oszacowany koszt realizacji projektu nie może przekraczać tej kwoty. Sprawdź również czy w danej dzielnicy nie ma ustalonego maksymalnego limitu wartości jednego pomysłu. 

10. Oszacuj koszt utrzymania pomysłu w kolejnym roku. Zastanów się, czy zaproponowane przez Ciebie działania będą wymagały utrzymania, sprzątania, konserwacji w następnym roku. 

11. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Zbierz 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego pomysłu. Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

12. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które pomogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł.

13. Zgłoś pomysł! Możesz zgłosić dowolną ich liczbę i dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA

Wpisz swoje dane kontaktoweKoniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.

Możesz modyfikować zgłoszony pomysł. Po zgłoszeniu pomysłu wciąż możesz wprowadzać poprawki. Pomysł zgłoszony przez Internet możesz w określonym czasie modyfikować samodzielnie – nie musisz informować o tym pracowników urzędu. Jeżeli pomysł został zgłoszony w formie papierowej, należy dostarczyć pracownikom urzędu informacje o zakresie zmian.

Zmiany możesz wprowadzać przez cały okres zgłaszania pomysłów do 23 stycznia 2017 r. Kolejne zmiany będziesz mógł wprowadzić w trakcie dyskusji o pomysłach (od 1 do 23 marca 2017 r.). To czas na wprowadzanie uwag i sugestii zgłoszonych przez mieszkańców i urzędników.

Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu.

Nie wskazuj wykonawcy zadania. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie skończyłaś(-eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz. Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa. Jeżeli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL, ale mieszkasz w Warszawie, również możesz zgłosić pomysł. Wystarczy, że przyjdziesz wcześniej do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy. Tam zostaniesz wpisany na listę osób składających projekty i głosujących. Zabierz ze sobą ważny dokument podróży wydany przez państwo, którego jesteś obywatelem (dowód osobisty lub paszport).

 

DODATKOWE INFORMACJE I WSPARCIE

Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z koordynatorami ds. budżetu partycypacyjnego lub skorzystać z różnych możliwości wsparcia, jakie oferują urzędy dzielnic. Podczas trwania okresu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów, m.in. z udziałem pracowników urzędu.Możesz uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji.

Terminy i miejsca dyżurów zostaną opublikowane tutaj oraz na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów.

 

KRYTERIA, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ PROJEKT

Zgłoszony pomysł zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu, którzy sprawdzą możliwość jego realizacji. Sprawdzą m.in.

  • zgodność z obowiązującymi przepisami
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji
  • możliwość realizacji w ciągu roku
  • zgodność z kompetencjami Miasta (dzielnic lub jednostek)
  • zgodność ze strategiami i programami Miasta
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców

Projekty, które po przeprowadzeniu analizy, zostaną uznane za możliwe do realizacji trafiają pod głosowanie. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną zrealizowane przez Miasto w 2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy, aby przed złożeniem projektu skonsultować swoje pomysły z odpowiednimi pracownikami poszczególnych Wydziałów osobiście. Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W poniższych terminach również w godz. 16.00 - 18.00

Kultura,
pok. 338 - 14 grudnia oraz 3, 10, 19 stycznia
Sport, pok. 337 - 13 grudnia oraz 10 stycznia
Architektura, pok. 341 - 14 grudnia oraz 4, 11, 18 stycznia
Ochrona Środowiska, pok. 314 - 13 grudnia oraz 3, 10, 17 stycznia
Edukacja, pok. 233 - 13 grudnia oraz 10 stycznia
Inwestycje, pok. 226, 228 - 15 grudnia oraz 5, 12, 19 stycznia
Infrastruktura, pok. 229 - 5 grudnia
Sprawy społeczne, Zdrowie, pok. 121 - 8, 22 grudnia oraz 3, 10 stycznia

____________________________________________________________________________________________________________


Formularze wniosków do BP 2018 są dostępne na stronie:  http://twojbudzet.um.warszawa.pl/materia-y-do-pobrania

>> Informator dzielnicowy (pdf) >>

____________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na kolejne spotkanie  Zespołu Budżetu Partycypacyjnego 2018!

We wtorek 29 listopada 2016, o godz.17.30, sala 205 na II piętrze.

Protokół ze spotkania>>

Lista obecności>>

____________________________________________________________________________________________________________

Mapa budżetu partycypacyjnego na 2018 r. wraz z kwotami na obszar i limitem na projekt

____________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA Nr LXVIII/936/16 z dnia 19.10.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

UCHWAŁA Nr LXX/988/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/936/16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018

UCHWAŁA Nr LXX/987/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018

Mapa budżetu partycypacyjnego na rok 2018

____________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na kolejne spotkanie  Zespołu Budżetu Partycypacyjnego 2018!

W najbliższy czwartek, 27 października 2016, o godz.17.30, sala 433 na IV piętrze.

Protokół ze spotkania>>

Lista obecności>>

Regulamin pracy Zespołu>>

____________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie Zespołu BP 2018 - 20 października!

W najbliższy czwartek 20.10.2016 o godz.17.30 w sali 205, na II piętrze Urzędu Dzielnicy Włochy, odbędzie się pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2018. 

Spotkania Zespołu są otwarte, więc każdy może przyjść, kibicować i nas wspierać. ZAPRASZAMY!

Protokół ze spotkania>>

Lista obecności>>

___________________________________________________________________________________________________________

19 października 2016 r. r. Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wydał uchwałę nr LXVII/936/16  w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018.

Uchwała>>

___________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Dzielnicy Włochy określił, iż kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 stanowić będzie 1% prognozowanej kwoty przeznaczonej do dyspozycji Dzielnicy Włochy w ramach budżetu m.st. Warszawy na rok 2018, co stanowi szacunkową kwotę 1.490.000 złotych. 

_______________________________________________________________________________________________________

5 października 2016 r.  Prezydenta m.st. Warszawy wydał zarządzenie nr 1500/2016  w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Zarządzenie zawiera regulamin kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.

Zarządzenie>>

______________________________________________________________________________________________________

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Dariusz Ciesielski, kontakt: tel. 22 44 34 313, mail: dciesielski@um.warszawa.pl