Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-07-07
Termin składania ofert: 2020-07-22 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych ,chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z ...
Data ogłoszenia: 2020-07-01
Termin składania ofert: 2020-07-21 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Modernizacja pomieszczeń 2 piętra oraz dostosowanie klatek schodowych do przepisów p.poż. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 a w ...
Data ogłoszenia: 2020-06-12
Termin składania ofert: 2020-06-30 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I Prace ogrodniczo-porządkowe terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – Obszar ...
Data ogłoszenia: 2020-06-09
Termin składania ofert: 2020-06-26 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Likwidacja barier architektonicznych w zakresie robót brukarskich
Data ogłoszenia: 2020-06-01
Termin składania ofert: 2020-06-16 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Prace polegające na remoncie schodów terenowych prowadzących do ściany memoratywnej upamiętniającej ofiary katastrofy lotniczej samolotu ...
Data ogłoszenia: 2020-04-27
Termin składania ofert: 2020-05-12 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na czyszczeniu studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczeniu wpustów ulicznych i odcinków kanałów ...
Data ogłoszenia: 2020-04-27
Termin składania ofert: 2020-05-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wykonanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji skweru miejskiego położonego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej w Dzielnicy ...
Data ogłoszenia: 2020-03-27
Termin składania ofert: 2020-04-29 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Wykonanie robót przygotowawczych związanych z PRZEBUDOWĄ ULICY SZYSZKOWEJ w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej, robót rozbiórkowych ...
Data ogłoszenia: 2020-03-10
Termin składania ofert: 2020-04-15 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie UWAGA: ...
Data ogłoszenia: 2020-03-09
Termin składania ofert: 2020-04-09 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi