Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
(US 52/2019) Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w Urzędzie m.st. Warszawy położonego w Dzielnicy ...
Data ogłoszenia: 2019-11-21
Termin składania ofert: 2019-11-29 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia w Urzędzie m.st. Warszawy ...
Data ogłoszenia: 2019-11-05
Termin składania ofert: 2019-11-19 10:00
Tryb: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj: Usługi
Uwaga: Zmieniono termin składania ofert. Uwaga: zmieniono termin składania ofert. Budowa pięciooddziałowego żłobka przy ul. Astronautów 5 w ...
Data ogłoszenia: 2019-10-30
Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Realizacja projektu do budżetu partycypacyjnego BP-2019 pn.: ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach ...
Data ogłoszenia: 2019-10-29
Termin składania ofert: 2019-11-06 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Realizacja zamierzenia BP 2019 nr ESOG 1848 pn.: „Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ulicy Chrościckiego”
Data ogłoszenia: 2019-10-28
Termin składania ofert: 2019-11-05 10:40
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Sprzątanie wnętrz Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i terenu zewnętrznego przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-10-25
Termin składania ofert: 2019-11-06 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść na terenie ...
Data ogłoszenia: 2019-10-18
Termin składania ofert: 2019-11-20 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca
Data ogłoszenia: 2019-10-18
Termin składania ofert: 2019-11-04 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Uwaga: Zmieniono termin składania ofert. Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej, utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych ...
Data ogłoszenia: 2019-10-16
Termin składania ofert: 2019-12-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: usługa
Dostarczenie Kupującemu oleju opałowego, do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-10-14
Termin składania ofert: 2019-10-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy