Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Zapustnej w zakresie branży drogowej: odcinek drogi długości 363,80 m wraz z ...
Data ogłoszenia: 2018-04-11
Termin składania ofert: 2018-04-26 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie robót drogowych w ul. Pryzmaty odc. ul. Jantar – istniejąca nawierzchnia bitumiczna, w ramach zadania – Przebudowa ul. Pryzmaty odc. ...
Data ogłoszenia: 2018-03-16
Termin składania ofert: 2018-04-03 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Prace porządkowe na niezagospodarowanych terenach będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w roku 2018
Data ogłoszenia: 2018-02-21
Termin składania ofert: 2018-03-01 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: usługa
Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej z podziałem na części: I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m.st. ...
Data ogłoszenia: 2018-02-09
Termin składania ofert: 2018-02-19 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. ...
Data ogłoszenia: 2018-01-05
Termin składania ofert: 2018-02-14 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi