Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Utrzymanie zieleni niskiej z podziałem na części: I Prace polegające na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. ...
Data ogłoszenia: 2018-01-05
Termin składania ofert: 2018-02-13 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj: Usługi