Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Wykonanie prac polegających na urządzeniu skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej
Data ogłoszenia: 2017-11-13
Termin składania ofert: 2017-11-28 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Prace polegające na budowie oświetlenia terenu zieleni wokół stawu przy ul. Cegielnianej
Data ogłoszenia: 2017-11-06
Termin składania ofert: 2017-11-21 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Restauracja fragmentu lewej części czoła Fortu V Włochy w 2017r.
Data ogłoszenia: 2017-10-19
Termin składania ofert: 2017-11-03 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na urządzeniu skweru miejskiego u zbiegu ulic Chrościckiego i Rybnickiej Uwaga - postępowanie unieważnione.
Data ogłoszenia: 2017-10-19
Termin składania ofert: 2017-11-03 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2017-10-13
Termin składania ofert: 2017-10-31 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Prace polegające na utrzymaniu zbiorników wodnych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2017- 2020 Uwaga: wyjaśnienie treści SIWZ., ...
Data ogłoszenia: 2017-10-09
Termin składania ofert: 2017-10-20 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Uwaga: Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zmiana terminu składania i ...
Data ogłoszenia: 2017-09-29
Termin składania ofert: 2017-10-12 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Remonty nawierzchni mające na celu prawidłowe funkcjonowanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Uwaga - postępowanie ...
Data ogłoszenia: 2017-09-13
Termin składania ofert: 2017-09-28 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac - robót ziemnych związanych z naprawą urządzeń melioracji szczegółowych - rowu R-Z2 (dawniej RZ-3) na terenie Dzielnicy Włochy ...
Data ogłoszenia: 2017-09-12
Termin składania ofert: 2017-09-27 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie w ramach zadania ...
Data ogłoszenia: 2017-08-25
Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane