Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Wykonanie parków kieszonkowych przy ul. Geologicznej i Borsuczej
Data ogłoszenia: 2020-09-17
Termin składania ofert: 2020-10-02 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Realizacja budżetów partycypacyjnych z podziałem na części: Cz. I – Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową boiska ...
Data ogłoszenia: 2020-09-08
Termin składania ofert: 2020-09-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Budowę zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca. Szczegółowy opis przedmiotu ...
Data ogłoszenia: 2020-09-08
Termin składania ofert: 2020-09-23 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Aleję 100 drzew UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ W TYM TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
Data ogłoszenia: 2020-09-04
Termin składania ofert: 2020-09-24 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z uwzględnieniem budowy miejsc ...
Data ogłoszenia: 2020-08-28
Termin składania ofert: 2020-09-14 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Zielona Dzielnica Włochy, zagospodarowanie pasów drogowych ulic: Bakalarskiej, Radarowej, Sulmierzyckiej, Lechickiej, Strubiczów i Trapez oraz ...
Data ogłoszenia: 2020-08-26
Termin składania ofert: 2020-09-08 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Prace polegające na nasadzeniu 66 egzemplarzy drzew na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ul. Krakowiaków UWAGA: Informacja o ...
Data ogłoszenia: 2020-08-26
Termin składania ofert: 2020-09-09 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Realizacja projektów do budżetu partycypacyjnego BP-2019 z podziałem na części: I. ,,Zazieleńmy Okęcie!!! Nasadzenia krzewów w pasach ...
Data ogłoszenia: 2020-08-12
Termin składania ofert: 2020-09-03 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Budowa węzła cieplnego trzyfunkcyjnego c.o. c.t. i c.w. budynku Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie UWAGA - wyjaśnienie ...
Data ogłoszenia: 2020-08-05
Termin składania ofert: 2020-08-24 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonej wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie ...
Data ogłoszenia: 2020-08-05
Termin składania ofert: 2020-08-19 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi