Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego mebli biurowych
Data ogłoszenia: 2017-11-17
Termin składania ofert: 2017-11-23 12:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Dostawy
Prace polegające na bieżącym utrzymaniu ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. 17-go Stycznia 39 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2017-11-16
Termin składania ofert: 2017-11-22 09:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Zaprojektowanie i wykonanie mini parku linowego w Parku Kombatantów
Data ogłoszenia: 2017-11-14
Termin składania ofert: 2017-11-21 23:59
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie Parku Marka Kotańskiego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2017-11-14
Termin składania ofert: 2017-11-20 12:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Wykonanie inwentaryzacji na terenie zieleńca przy ul. 1 Sierpnia na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2017-11-14
Termin składania ofert: 2017-11-20 12:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Sukcesywny zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej na stacjach paliw Wykonawcy do samochodów służbowych Zamawiającego.
Data ogłoszenia: 2017-11-14
Termin składania ofert: 2017-11-21 12:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówien publicznych
Rodzaj: Dostawy
Prace polegające na naprawie alejki żwirowej zlokalizowanej przy Parku Marka Kotańskiego łączącej drogę wewnętrzną z ul. Radarową w ...
Data ogłoszenia: 2017-11-13
Termin składania ofert: 2017-11-17 12:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Roboty budowlane
Sporządzenie wyceny określającej wysokość czynszu możliwego do uzyskania z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na potrzeby postępowań ...
Data ogłoszenia: 2017-11-13
Termin składania ofert: 2017-11-24 00:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Realizację kursu podstawowego pierwszej pomocy w szkołach podstawowych.
Data ogłoszenia: 2017-11-09
Termin składania ofert: 2017-11-15 08:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówien publicznych
Rodzaj: usługa
Montaż iluminacji świątecznej
Data ogłoszenia: 2017-11-06
Termin składania ofert: 2017-11-10 12:00
Tryb: art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi