Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Opracowania geodezyjno-kartograficzne
Data ogłoszenia: 2018-01-22
Termin składania ofert: 2018-01-29 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Wykonanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu kontroli dostępu parkingu znajdującego się przy budynku Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. ...
Data ogłoszenia: 2018-01-22
Termin składania ofert: 2018-01-26 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Prace polegająca na serwisie 15 dystrybutorów na psie odchody w roku 2018 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2018-01-16
Termin składania ofert: 2018-01-22 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Prace polegające na bieżącym utrzymaniu pawilonu sanitarno-magazynowego i obsłudze systemu napowietrzania wody zlokalizowanego na terenie Parku ...
Data ogłoszenia: 2018-01-16
Termin składania ofert: 2018-01-22 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi występującymi na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w I ...
Data ogłoszenia: 2018-01-15
Termin składania ofert: 2018-01-19 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Opracowania geodezyjno-kartograficzne
Data ogłoszenia: 2018-01-11
Termin składania ofert: 2018-01-22 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Druk Biuletynu Informacyjnego "Moja Dzielnica Włochy"
Data ogłoszenia: 2018-01-10
Termin składania ofert: 2018-01-16 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usługi transportowej
Data ogłoszenia: 2018-01-04
Termin składania ofert: 2018-01-10 08:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj: usługa