Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
przygotowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach
Data ogłoszenia: 2020-08-07
Termin składania ofert: 2020-08-28 14:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach
Data ogłoszenia: 2020-08-07
Termin składania ofert: 2020-08-28 14:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
Data ogłoszenia: 2020-08-07
Termin składania ofert: 2020-08-28 14:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
Data ogłoszenia: 2020-01-14
Termin składania ofert: 2020-02-03 09:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi