Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla projektu pn. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi ...
Data ogłoszenia: 2018-04-17
Termin składania ofert: 2018-04-23 10:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolumba odc. od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej
Data ogłoszenia: 2018-04-16
Termin składania ofert: 2018-04-20 09:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem dla osób z dysfunkcjami wzroku w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy ...
Data ogłoszenia: 2018-04-13
Termin składania ofert: 2018-04-20 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Dostawy
Wykonanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2018-04-06
Termin składania ofert: 2018-04-12 09:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Zaprojektowanie i wykonanie miejsc parkingowych w ul. Zarankiewicza, w ramach zadania - realizacja projektu Budżetu Partycypacyjnego " Nowe miejsca ...
Data ogłoszenia: 2018-03-13
Termin składania ofert: 2018-03-16 16:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Roboty budowlane
Wykonanie prac polegających na remoncie odwodnienia w pasie drogowym ulic gminnych na terenie dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2018-03-13
Termin składania ofert: 2018-03-19 12:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj: Roboty budowlane
wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej ...
Data ogłoszenia: 2018-03-13
Termin składania ofert: 2018-03-16 16:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2018-03-12
Termin składania ofert: 2018-03-16 12:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj: Usługi
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy pająka w Parku Cietrzewia - radość wspinania
Data ogłoszenia: 2018-03-07
Termin składania ofert: 2018-03-13 09:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Wynajem kabin sanitarnych WC na terenie dzielnicy Włochy w Warszawie w roku 2018.
Data ogłoszenia: 2018-02-22
Termin składania ofert: 2018-02-28 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi