Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

rodzaj:
status:
miesiąc:
Opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Data ogłoszenia: 2018-08-03
Termin składania ofert: 2018-08-09 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Gadżety promocyjne z logo
Data ogłoszenia: 2018-07-30
Termin składania ofert: 2018-08-14 00:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Data ogłoszenia: 2018-07-19
Termin składania ofert: 2018-07-26 16:00
Tryb: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj: usługa
Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek pomiędzy ulicami Bakalarska, Borsucza, Podborska w Dzielnicy Włochy m. st. ...
Data ogłoszenia: 2018-07-05
Termin składania ofert: 2018-07-18 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Wykonanie prac polegających na budowie linarium w Parku ze Stawami Cietrzewia. - ZMIANA WE WZORZE UMOWY. DO UMOWY DODANY ZOSTANIE PARAGRAF. TREŚĆ ...
Data ogłoszenia: 2018-06-07
Termin składania ofert: 2018-06-12 09:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Roboty budowlane
Konserwacja rowów melioracyjnych Uwaga: zmiana umowy w związku z zapisami RODO
Data ogłoszenia: 2018-06-06
Termin składania ofert: 2018-06-13 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Digitalizacja materiałów z archiwów domowych mieszkańców Włoch oraz organizacji działających na terenie Dzielnicy Włochy
Data ogłoszenia: 2018-06-05
Termin składania ofert: 2018-06-13 12:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi
Świadczenie usługi transportowej
Data ogłoszenia: 2018-05-30
Termin składania ofert: 2018-06-06 08:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: usługa
Świadczenie usługi transportowej
Data ogłoszenia: 2018-05-29
Termin składania ofert: 2018-06-05 08:00
Tryb: art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp
Rodzaj: Usługi