Budżet partycypacyjny 2019

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie 5 Zespołu BP2019 odbędzie się w dniu 14 maja od godz.17.30
sala nr 205 (II piętro) Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska  257

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 odbędzie się 18 kwietnia 2018 (środa) o godz.16.30
w sali 205 (II piętro) Urzędu Dzielnicy Włochy al. Krakowska 257

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

7 lutego, godz.17.30 sala 205 Urzędu Dzielnicy – posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na maratony pisana projektów oraz na dyżury konsultacyjne!

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________

Nowe projekty do budżetu partycypacyjnego 2019 zgłaszamy od 1 grudnia 2017 r. do dnia 22 stycznia 2018 r.
Więcej informacji jak poprawnie zgłosić projekt w linku: www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

___________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram budżetu partycypacyjnego 2019

___________________________________________________________________________________________________________

Podział Dzielnicy Włochy - kwoty na obszar (2 obszary - Włochy i Okęcie) oraz limit na projekt (500 000 zł).

_________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR CXVIII/1593/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że uchwałą Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 27 października 2017 r. został powołany
Zespół ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w składzie:

I. Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy:
1. Bożena Głazowska
2. Małgorzata Szumniak
3. Mirosław Pietrzyk
4. Jarosław Szeler
 
II. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 
1. Paweł Chempiński – Związek Harcerstwa Polskiego 
 
III. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy wskazani przez Burmistrza Dzielnicy Włochy: 
1. Maria Stasiak – Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
2. Anna Torosiewicz – Zespół Radców Prawnych
3. Paweł Fajdek – Wydział Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
4. Artur Kobus – Zespół Infrastruktury
5. Sylwia Rowicka – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
 
IV. Przedstawiciele Rady Dzielnicy wskazani przez kluby oraz radnych niezrzeszonych:
1. Klaudia Jastrzębska – Radna niezrzeszona
2. Krzysztof Czuma – Klub PO
3. Tomasz Pisarek – Klub PiS
_______________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

18 października 2017 r. podpisane zostało zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy, które zawiera REGULAMIN PIĄTEJ EDYCJI budżetu partycypacyjnego. Regulamin znajdziecie tutaj: https://goo.gl/ZMrp1Q

Regulamin nowej edycji stworzono na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań.

CO NOWEGO W PIĄTEJ EDYCJI?

Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.
Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.
Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).
Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu. 
Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.
Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.
Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

HARMONOGRAM:

spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku
zgłaszanie pomysłów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku
weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku
dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku
odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku
głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku
ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 roku

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że 27 października 2017 r. Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wydał uchwałę nr CXV/1558/17 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Uchwała>>

___________________________________________________________________________________________________________

Protokół ze spotkania z dnia 19 października 2017 r. - nabór mieszkańców >>

Protokół ze spotkania z dnia 19 października 2017 r. - nabór NGO >>

Protokół ze spotkania z dnia 24 października 2017 r. - nabór DODATKOWY NGO >>

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że jest już dostępne Zarządzenie Nr 1660/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017 r., określające w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Treść Zarządzenia >>

Regulamin >>

Zarządzenie w pliku .pdf >>

___________________________________________________________________________________________________________

Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy!

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Włoch? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dzielnicy Włochy!

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

W skład zespołu wejdzie:

  • Do 6 mieszkańców,
  • Do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • Radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu + 1 radny niezrzeszony),
  • Do 5 przedstawicieli jednostek niższego rzędu np. rad osiedli
  • 4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza
  • 1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy, jeśli jest powołana
  • 1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów, jeśli jest powołana
  • Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to co najmniej 14 spotkań.

Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie 19 października do Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna na 2 piętrze

godz. 17.30  - zapraszamy organizacje pozarządowe

godz. 18.00 – zapraszamy mieszkańców

UWAGA!
Członkowie zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

 

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli.

UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym. Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawiciela z ramienia danej organizacji pozarządowej.

 

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.

Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

 

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

___________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Dzielnicy Włochy określił, iż kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019 stanowić będzie 1,27% prognozowanej kwoty przeznaczonej do dyspozycji Dzielnicy Włochy w ramach budżetu m.st. Warszawy na rok 2019, co stanowi szacunkową kwotę 2.000.000 złotych. 

___________________________________________________________________________________________________________

Koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2018 -
Dariusz Ciesielski, kontakt: tel. 22 44 34 313, mail: dciesielski@um.warszawa.pl
Katarzyna Piwkowska, kontakt: tel. 22 44 34 306, mail: kpiwkowska@um.warszawa.pl